Forskning

Forskning

MoRe Research bildades 2001 med en verksamhet som huvudsakligen varit uppdragsbaserad baserad främst för kunder inom skogsindustrin. Men numera har MoRe också på ett växande forskningsben.

– Sedan något år har forskningsverksamheten byggts upp och blivit allt större med projekt kopplade till framförallt nanocellulosa, säger Stefan Svensson, VD MoRe Research. En viktig förutsättning för denna utveckling är att MoRe har flera pilotutrustningar i en skala som gör det möjligt att producera intressanta mängder av applikationer där nanocellulosa av olika typer är en viktig beståndsdel.

– Kvalificerade forskningsprojekt kommer att utgöra en allt större andel av verksamheten och Anna Svedberg har därför utsetts till forskningschef. Med sin bakgrund som disputerad forskare och ett stort engagemang i forskningsfrågor är hon ett perfekt val.

– Vi hade tills för något år en begränsad andel egen forskning säger Anna Svedberg. Därför togs ett strategiskt beslut om att successivt öka forskningsdelen och bedriva forskning i samverkan med universitet, forskningsinstitut och företag i ännu högre utsträckning.

– Det är flera skäl till att andra parter vill driva projekt tillsammans med MoRe. Vi har en samlad kompetens och en infrastruktur på plats bestående av omfattande analysutrustning och en rad piloter som vi driftar. Dessutom har vi en vana att delta i projekt och ta dem in i fabriksmiljö. Vår position är en naturlig brygga mellan forskning och industri och vi har stor fabriksvana.

– Resultatet är att MoRe nu har fem anställda forskare och vi är aktivt med i ett tiotal fleråriga forskningsprojekt. Dessutom har flera av våra övriga anställda arbetsuppgifter i olika forskningsprojekt. Exempel på sådana fleråriga projekt är Mistra Terraclean som koordineras av KTH, Interreg-projektet Plasticerade nanocellulosa-cellulosakompositer som koordineras av Mittuniversitetet samt RISE och PFI samt Vinnovaprojektet TinyBTalented som koordineras av Processum.

Daniele Oliveira de Castro och Zoheb Karim är två postdocs som driver projekt i nära samarbete med Wallenberg Wood Science Centre och KTH. Raghu Deshpande anställdes efter disputationen hos MoRe på en post doc tjänst knuten till KTH. Tove Samuelsson är industrilicentiand hos MoRe i ett projektsamarbete med FSCN vid Mittuniversitetet. Tommy Nordin är också industrilicentiand med ett forskningsprojekt i samarbete med FSCN vid Mittuniversitetet.

– Vi ser det som en styrka att olika projektpartners kan samarbeta i stora långsiktiga projekt, fortsätter Anna Svedberg. Genom att olika universitets- instituts- och företagspartners kompletterar varandra så förstärker vi varandra.

– MoRe har många intressanta piloter, som dessutom har bra storleksförhållanden sinsemellan, bland andra vårt unika pilotkokeri och vår experimentpappersmaskin. Den senare har under många decennier använts i olika försök relaterade till pappers- och kemikalieutveckling. Med successiva kompletteringar och modifieringar är maskinen på god väg att bli en helt nödvändig pilot för att framställa material med större yta (demonstratorer) och för att utveckla tillverkningsprocesser för nya cellulosa/nanocellulosabaserade material.

– En utvidgad forskningsdel kommer att betyda mycket för MoRe. Genom att allt fler av våra anställda kommer att arbeta med forskning, får vi allt fler experter och specialister inom sina områden. Att ligga i forskningens framkant är mycket viktigt för vår utveckling liksom för att bidra till ett grönare samhälle, slutar Anna Svedberg.

Läs mer om den nya trumhuggen här.

 • Forskningsgruppen

  Läs mer om vår forskargrupp

  Läs mer

 • Forskningsprojekt

  Vi har ett flertal mångåriga forskningsprojekt.

  Läs mer

 • Tidigare forskning

  Här kan du läsa om fler forskningsprojekt.

  Läs mer