Oskar Westin

Oskar Westin

Oskar Westin har anställts som forskare i MoRes forskargrupp på en postdoc-tjänst mot KTH. Uppgiften är att undersöka nya tillämpningar av nanocellulosa bland annat i flamsäkra material och projektet bedrivs i samarbete med KTH och Wallenberg Wood Science Centre, WWSC.

Oskar har en gedigen utbildning med en femårig civilingenjörsutbildning som innebar studier vid fyra olika universitet. Luleå tekniska universitet deltar med programmet Internationell Materialteknik tillsammans med några europeiska universitet i samarbetet inom EEIGM, Ecole européenne d’ingénieurs en génie des matériaux, som har säte i Nancy i Frankrike. För Oskars del innebar det att två års studier i Luleå följdes av 1,5 år i Nancy och slutligen ett år i Barcelona.

– Efter utlandsstudierna ville jag hem till Sverige och gjorde därför det avslutande exjobbet, som handlade om optimerad lasermönstring för tunnfilmsceller för solpaneler, på Uppsala universitet, berättar Oskar Westin. Jag jobbade vidare inom området, först som doktorand och efter ett par år som industridoktorand hos ett avknoppningsföretag, Solibro Research i Uppsala. Efter disputationen 2011 och anställdes jag som utvecklingsingenjör hos företaget.

– Efter att vi gift oss och fått vårt första barn flyttade familjen upp till Örnsköldsvik 2012 där jag fick arbete som forskare på ITH, Institutet för Tillämpad Hydraulik. Det innebar flera intressanta uppgifter, såväl i forskningsprojekt som med utbildning och utbildningsmaterial inom hydraulikkonstruktion och säkerhet. Som projektledare var man lite som spindeln i nätet.

– Men efter ett antal år jag kände att jag ville jobba mer med forskning och kollade under min pappaledighet i år runt bland företag vilka som skulle kunna erbjuda intressanta forskningsuppgifter. Jag fick snabbt kontakt med MoRe och efter ett möte med Anna Svedberg kände jag att här finns det många intressanta uppgifter. Jag drivs av att lära mig nya saker och ser verkligen fram emot att arbeta i en miljö där man är omgiven av experter som har mycket att lära ut och som är givande att samarbeta med.

– Vi är mycket glada att vi anställt Oskar Westin, säger Anna Svedberg, forskningschef hos MoRe Research. Postdoc-tjänsten är ett bra exempel på hur MoRe kan bedriva avancerad forskning tillsammans med andra parter. Det här projektet är ett samarbete mellan KTH, WWSC och MoRe. Handledare är Lars Berglund tillsammans med Lars Wågberg. Projektet har möjliggjorts tack vare finansiering från Kempestiftelserna.

– Det känns jättekul att få komma tillbaka till forskningen, speciellt som nanocellulosa är ett dynamiskt område som ligger rätt i tiden med möjligheter till förnybara material och en rad applikationer. I projektet ska nya tillämpningar med nanocellulosa, speciellt flamsäkra material som kan tillverkas på en pappersmaskin, utforskas. MoRe har en unik position med sin experimentpappersmaskin där vi kan skala upp lyckade labbresultat i pilotskala. Det finns många parametrar att skruva på liksom råvaru- och processfrågor att utforska. Inte minst retentionen är en spännande utmaning för de pyttesmå nanopartiklarna.

– Privat har jag ett stort intresse för mat och dryck och lägger ner en del tid på det. Annars är vi i familjen, hustru och tre barn, ofta ute i naturen där vi trivs bra. Jag kan också hantera fisk eftersom jag under mitt sabbatsår efter gymnasiet jobbade i en fiskeby utanför Bergen med att putsa de maskinrensade laxfiléerna, slutar Oskar Westin.