Sara Wallstén

Sara Wallstén

MoRe Research har anställt Sara Wallstén (fd Nilsson) som processkonsult på Processteknik. Hon har en gedigen akademisk utbildning och disputerade 2015 vid Linköpings universitet. Sara kommer att arbeta som processkonsult och hjälpa kunder med utvecklingsfrågor/problem inom olika områden bland annat med frågor kopplade till fiberlinjen med särskilt fokus på blekerifrågor.

Sara Wallstén läste civilingenjörsprogrammet Bioteknik vid Umeå universitet och flyttade 2007 till Uppsala för att göra examensarbetet hos Biacore som i samma veva köptes upp av General Electric och ingår nu i GE Healthcare. Exjobbet gick ut på att studera bindningskapaciteten och karaktärisera den på deras sensorchip för att öka bindningskapaciteten när en vätska passerar ytan.

– Under studierna i Umeå blev jag intresserad av kemometri, dvs. multivariatdataanalys och läste därför in en kandidatexamen samtidigt med civilingenjörsstudierna, berättar Sara Wallstén. Exjobbet för kandidatexamen innebar dataanalys av metaboliter från ett slutet system inom sjukdomen ALS.

– Efter arbete hos Siemens i Finspång och en del resande började jag mitt doktorandarbete vid Linköpings universitet. Det handlade om elektrokinetiska system samt alternativ till traditionella metallelektroder inom bioteknologiska applikationer och en hel del ytkemi.

– Min sambo är från Piteå och jag från Örnsköldsvik så vi ville verkligen till Övik och därför passar mitt arbete hos MoRe bra, fortsätter Sara. Det ska bli både roligt och intressant att få arbeta direkt med kunder i industrin, speciellt som jag gillar att arbeta i projekt. Jag kommer att vara engagerad i bland annat blekeriuppdrag och andra frågor rörande fiberlinjen samt ha mycket kundkontakt.

– Jag är fotbollsnörd och har spelat fotboll under många år. När vi bodde i Finspång spelade jag i deras damlag. Jag är målinriktad och min position i de lag jag spelat är som forward. Vi har tre barn; 6, 2,5 och 1 år och den sexårige sonen har nu börjat Bollkul så jag hoppas att han ska gå i mina fot(boll)spår. Annars är det bästa jag vet att vara med familjen, slutar Sara.

Sara Wallstén: 070 226 34 38 E-post