Deponigas

Analyser av gaser i avluftningar från tankar och från deponigas

MoRe Research har utvecklat metoder att analysera innehållet av metan och andra gaser i avluftningar från tankar och uppsamlingspunkter från deponier. Konceptet bygger på att en portabel gaskromatograf ställs upp på plats, så att proven snabbt kan tas ut och analyseras.

Vid frågor kontakta Michael Sjögren, 070 572 87 20, E-post