Michael Sjögren

Michael Sjögren

MoRe Research har förstärkts med Michael Sjögren, fast anställd projektingenjör sedan den 1 februari. Han arbetar med olika projekt inom processteknik och papperskemi bland annat analys och mätningar av svaggaser. Michael har en bred bakgrund inom forskning, utveckling, produktion samt flera befattningar i chefsposition. I drygt tio år var han också anställd på MoDo FoU och sex år i Husums pappersbruk, varför massa- och pappersindustrins processer är mycket välkända för honom.

– Jag jobbade i flera år på Domsjö Fabriker, innan jag började på MoDo FoU som laboratorietekniker, där jag var en kugge i olika projekt, främst inom papper-färg-tryck men också med pappersoptik, berättar Michael Sjögren. Ett stort intresse av att utvecklas och spetsa till mina kompetenser ledde till att jag 1998 kvalificerade mig till en 120p Högskoleingenjörsexamen med inriktning Processteknik vid Mitthögskolan. Det var jobbigt, men också utvecklande och roligt.

– Efter det arbetade jag vidare på FoU som Forskningsingenjör, innan jag började som laboratoriechef i Husum. Jag har sedan dess bl. a. jobbat som platschef på Mittmedias tidningstryckeri i Ö-vik, på Hägges industribageri i Själevad samt med uppstart av serviceprojekt för några vindkraftparker, för Siemens räkning. Jag har även erfarenhet av LEAN, samt BRC och ISO kvalitets- och miljöledningssystem.

– Att få jobba i en miljö som präglas av dynamik och med kollegor som också tar ett stort eget ansvar för verksamheten, som på MoRe Research, gör att jag trivs som bäst. Teamtanken är något jag tror på, och jag är övertygad om att tillsammans uppnås de bästa resultaten, när man utbyter idéer och erfarenheter. Min strävan är att aktivt bedriva ett medarbetarskap som främjar en utveckling och delaktighet för teamets alla medlemmar och, givetvis, till bäst nytta för kunder och MoRes verksamhet.

– Min fru och jag bor med våra två dvärgschnauzrar, Cooper S och n’Hubert, i ett hus i Sörberga, en förby till Paddal utanför Örnsköldsvik, vid Bäckfjärdens klara vatten, mitt i världsarvet Höga Kusten. Vi har fyra vuxna barn, som alla sedan länge är utflugna ur boet. Matlagning och vinkunskap samt förenings- och friluftsliv är mina stora fritidsintressen, förutom att resa och se nya platser. Till sommaren styr vi kosan mot Champagne, f. ö. årets vinort för Munskänkarna, där vi har hyrt ett hus tillsammans med våra vänner, slutar Michael.

Kontaktuppgifter till Michael Sjögren, 070 572 87 20, E-post