Frekvensanalys

Frekvensanalys

Ibland dyker störningar, till synes utan uppenbara förklaringar, upp i produktion eller i produkt. Trots all styrning och mätning online finns det svängningar som kräver alternativa metoder för att lösningarna ska hittas. Hos MoRe är frekvensanalys av loggade mätvärden en flitigt använd metod för att lösa sådana problem.

Mätvärdena kan både vara manuella och värden som samlas av mät- och styrsystemen. Problemen kan vara olika pappersproblem som hål, formation, avbrott eller störningar i processerna vars orsaker inte är uppenbara.

De loggade mätvärdena genomgår en frekvensanalys med hjälp av MatLab. Det är ett sätt att fastställa frekvensen för aktuella variationer, vilka kan vara mycket långsamma eller mycket snabba. Det loggade förloppet får jag ut i form av kurvor där exempelvis återkommande toppar kan ge förklaring till det aktuella problemet. Det kan vara att regelbundenheten av felet stämmer med en viss valsdiameter eller viralängd med en defekt som orsakar problemet.

För att kunna lösa ett problem med hjälp av frekvensanalys är det viktigt att jag får tillräckligt långa mätserier från såväl bra som dåliga perioder, eller exempelvis rullar, för att kunna jämföra. Erhålls bara mätserier när det gått dåligt eller från papperet med problem, är det svårt att veta hur kurvorna ser ut när allt är som det ska. 

Kontakt: Pia Renström, 070 381 56 57, E-post