Elly

Elly

Elly Westberg, processkonsult hos MoRe Research, har en gedigen erfarenhet av mäldkemi och kemin i olika delsteg av massa- och pappersprocesserna sedan sin tid på dåvarande M-real Technology Centre och MoDo FoU. Karteringar av våtkemin i pappersbruk liksom undersökningar av olika kemikaliers inverkan på process och produkt är exempel på uppdrag som genomförts.

– Efter gymnasiet gick jag en biologiutbildning med högskoleexamen på Umeå universitet med inriktning cell- och mikrobiologi, berättar Elly. Efter några kortare jobb började jag 1984 på dåvarande MoDo FoU:s analysavdelning och arbetade mycket med miljö- och analysmetoder. Tio år senare bytte jag till Processkemi och under den perioden hade jag många uppdrag i flera bruk, bland annat inom mikrobiologiområdet. Det kunde gälla slemproblem, fällningar av avlopp, konsekvenser av ökad slutning liksom våtkemiproblem i samband med större produktförändringar.

– I perioder var jag utlånad till olika bruk för att mer intensivt studera och tillsammans med kundens personal lösa olika kemirelaterade problem. Det har handlat mycket om samspelet mellan fibrer och olika kemikalier, vilket kan bli ganska komplext i stora system. Mig passar det bra, för jag gillar att vara i fabriker.

- Jag gjorde en sejour på KomTek, Kommunala teknikskolan, i Örnsköldsvik och ett kemiprojektet för ungdomar 7-16 år. Dessa år var väldigt intressanta på många sätt och gav mig en bredare syn på kemi, bl a genom det internationella kemiåret 2011. Dock lockade skogsindustrin och via ett projektjobb i Domsjö Fabriker fick jag möjligheten genom MoRe att komma tillbaka ”hem” till skogsindustrin och alla dess möjligheter igen.

– Under en stor del av min tid på MoRe, och innan dess på MoDo FoU, har jag arbetat mycket med olika kemikalieleverantörer. Både när de utvärderat sina produkter i olika processystem, vilket blir mycket billigare och mindre riskfyllt i pilotskala, än att gå direkt på fabriksförsök, och när pappers- eller massatillverkare velat göra en första utvärdering av nya kemikalier innan de satsas i fabriken. Det finns en lång rad kemikalier i ett bruk och därför är det viktigt att man vet hur de verkar och vilka möjliga bieffekter de kan ha.

– Vi har på MoRe stora möjligheter att hjälpa våra kunder när det gäller våtkemin, betonar Elly. Våra pilot- och analysutrustningar ger oss fantastiska möjligheter att lösa problem och göra karteringar liksom att kunna utföra förstudier inför olika förändringar för att höja effektiviteten eller för att förbättra produktegenskaper.