Massaljushet

Provningsjämförelse för massaljushet

Nu finns det tillfälle att delta i jämförande mätning för ISO Brightness där hela metoden kommer att testas. Detta är en bra möjlighet att enkelt jämföra resultaten från den egna mätningen med andras resultat.

Vi kommer att skicka ut två massor, en löv och en barr. Laboratorierna tillverkar egna laboratorieark enligt ISO 3688 och därefter mäts arken enligt ISO 2470-1, ISO Brightness.

Resultaten skickas till MoRe och vi sammanställer alla resultat, inklusive våra egna, och förser deltagarna med mätresultaten. I sammanställningen är proverna avidentifierade så att varje deltagare endast vet sitt resultat men kan jämföra sig med övriga deltagares resultat.

Anmälan: Skicka ett mail med kontaktuppgifter via anmälningsblankett till Pia Renström 070-381 56 57, E-post

Vi finns även på EPTIS.