Trouble shooting

Trouble shooting

Har ni problem med avsättningar, fläckar i processen? Vill du veta vad en specifik produkt har för fibersammansättning? Detta är några av de frågeställningar som Trouble Shooting tar hand om. Med hjälp av vår gedigna kompetens och våra högt avancerade instrument samt väl utbyggda databaser kan vi ta fram information om föroreningens sammansättning och ursprung. Ofta behöver vi använda oss av flera av nedanstående tekniker för att lösa ett problem eftersom problemen ofta är mycket komplex.

Ljusmikroskopi

SEM

FT-IR

GC-MS

Bigar

Mikroorganismer

Trouble shooting:
Jessica Sjöstedt, 070 243 99 98 E-post

 

 

 

 

  • Bedömning av orenheter i massa

    Problem med stenceller, fläckar eller spetor?

    Läs mer

  • Mikroorganismer i papper och kartong

    Läs mer

  • PhD Jessica Sjöstedt