Trouble shooting

Trouble shooting

Har ni problem med avsättningar, fläckar i processen? Vill du veta vad en specifik produkt har för fibersammansättning? Detta är några av de frågeställningar som Trouble Shooting tar hand om. Med hjälp av vår gedigna kompetens och våra högt avancerade instrument samt väl utbyggda databaser kan vi ta fram information om föroreningens sammansättning och ursprung. Ofta behöver vi använda oss av flera av nedanstående tekniker för att lösa ett problem eftersom problemen ofta är mycket komplex.

Ljusmikroskopi:
Jessica Sjöstedt, 070 243 99 98 E-post

SEM/EDX (Svepelektronmikroskopi/EDX):
Marie Tjärnström, 070 368 63 72 E-post

FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy):
Leif Kassman, 070 373 98 74 E-post

GC-MS (Gaskromatografi-masspektrometri): Jonas Hannu, 070 271 77 10 E-post

ICP (Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometry): Christina Wedin, Koordinator Analysteknik 070 544 93 99 E-post

Jonkromatografi: Christina Wedin, Koordinator Analysteknik 070 544 93 99 E-post

Vi utför även karteringar. Kontakta Elly Westberg, 070-2686781,

E-post

 

 

 

 

  • Bedömning av orenheter i massa

    Problem med stenceller, fläckar eller spetor?

    Läs mer

  • Mikroorganismer i papper och kartong

    Läs mer