FTIR

FTIR Fourier Transform Infrared Spectroscopy

Används huvudsakligen för positiv identifiering av olika organiska och oorganiska föreningar i komplexa prover. Även mycket små prover, till exempel prickar och fläckar i massa och papper, kan studeras med avseende på sammansättning. Användbar i samband med problemlösning, reklamationer, stöd till slutkund och kvalitetskontroll av olika råmaterial.

Olika typer av uppdrag:

Identifiering av föreningar i fast eller flytande form utan provberedning
Kvalitativ/kvantitativ analys

Typer av prover: Massa/Papper/Kartong, avskrap, prickar, gummiduk, tryckt slutprodukt, lösningar, oljor, smetar, inkruster, bigar.

Rekommendationer vid provtagning:

Avskrap i burk vid provtagning
Markera inte för nära defekten/problemet
Friläggning utförs på MoRe
Skicka referenser
- Process- och funktionskemikalier/material
- Bra referensprov att jämföra med problem/dåligt prov

Kontakt