GC-MS

GC-MS

Gaskromatografi-masspektrometri används ofta i samband med problemlösning och miljöfrågor och instrumentet är mycket användbart när det gäller analys av organiska föreningar. Alla typer av prover, oavsett om de är flytande eller fasta, kan analyseras. Prover som är fasta hettas upp och den gas som bildas analyseras. Allt som går att kromatografera kan analyseras och provväxlaren, som förbereder proven, klarar det mesta.

Olika typer av uppdrag:
Identifiering av organiska molekyler
Identifiering av föreningar
Kvalitativ/kvantitativ analys
Låga detektionsgränser
Lignaner
Extraktivämnen -även gruppseparation
Organiska syror: levulinsyra, etanol, glycerol och mjölksyra, myrsyra, ättiksyra, furanderivaten hydroxymetylfurfural (HMF) och furfural. Vi mäter även organiska syror i svartlutar.

Behöver ni analyser för Reach?

Det går också att analysera organiska föreningar med HPLC.

Kontakter: Jonas Hannu, 070 271 77 10 E-post