Ljusmikroskopi

Ljusmikroskopi

Med ljusmikroskopi kan du snabbt få överblick på problemet och alla bilder visas i färg.  används ofta i samband med produktutveckling, problemlösning och stöd till slutkund. Exempel på bilder tagna i mikroskop.

Olika typer av uppdrag:

Fibrer:

 • Fibersammansättning
 • fiberidentifiering
 • fiberskador
 • fiberstudier
 • Kärlceller

Tvärsnitt – studier i z-led
Fördelning av stärkelse, OBA, tryckfärg i z-led
Avsättningar t ex lokalisering, tejpavdrag

 • Magnesiumhydroxid, MgOH2
 • Kalciumkarbonat, CaCO3
 • bakterier
 • bestrykning
 • tryckfärg
 • bark

Mikroorganismer
Storleksmätningar (ex fiberväggstjocklek, toppskikt, bestrykningstjocklek)
Ytor och tryckkvalitet:

 • fibrer på ytan
 • fiberresning
 • synlig förorening genom bestrykningsskikt
 • defekter i folierad yta
 • tryckytor
 • bigar

Orenhetsbedömning

Mikroanalys av prickar

Typer av prover: Massa/Papper/Kartong, avskrap, prickar, gummiduk, tryckt slutprodukt, lösningar, inkruster, metallytor.

Rekommendationer vid provtagning:

Avskrap i burk vid provtagning
Markera inte för nära defekten/problemet
Friläggning utförs på MoRe
Skicka referenser
- Process- och funktionskemikalier/material
- Bra referensprov att jämföra med problem/dåligt prov

Teknisk information av ljusmikroskopet.

Vid frågor och mer information kontakta Jessica Sjöstedt, 070 243 99 98 E-post