Christian Enfjord

Christian Enfjord

Med mer än tjugo års erfarenhet av läkemedelsindustrin i bagaget har Christian Enfjord anställts som laboratorieingenjör vid MoRes avdelning Processteknik. Han kommer i första hand att arbeta med blekning av olika typer av pappersmassor och dissolvingmassor.

Christian Enfjord är utbildad laboratorietekniker från Västberga Gymnasium och har även utbildning som laboratorieassistent med mikrobiologisk inriktning på Vårdhögskolan i Stockholms län. 1992 fick han anställning på Karolinska Institutet och arbetade i en FoU-grupp som forskade på kroppens styrning och påverkan av hormoner.

– Under allra största delen av mitt yrkesliv har jag arbetat inom olika läkemedelsföretag, berättar Christian Enfjord. Längsta tiden har varit hos Pfizer, där det sammanlagt blev tretton år. Där arbetade jag största tiden som asepttekniker med aseptisk tillverkning av läkemedel i renrum. Jag jobbade en tid även med produktions- och processgransking av aseptisk tillverkning av läkemedel. Hygienkraven är oerhört höga eftersom aseptik syftar till att förhindra uppkomsten av sjukdomsframkallande mikroorganismer, till exempel genom rengöring och sterilisering. Ett aseptiskt arbetssätt innebär att man bevarar det rena rent och det sterila sterilt.

– De sista åren arbetade jag som Kvalitetsingenjör, med mikrobiologiska riskbedömningar, kontroll av omgivnings- och produktionshygien, hygienisk design på rum och utrustningar, kontroll och revision av arbetsbeskrivningar och annan produktionsdokumentation, samt kvalificeringar/rekvalificeringar av renrum, utrustningar, processer och personal.

– År 2007 flyttade vi till Örnsköldsvik och jag arbetade ett halvår som processoperatör på SEKAB:s etanolpilot, vilken idag är Biorefinery Demo Plant. Därefter följde fem år som produktionstekniker hos läkemedelsföretaget Swedish Orphan Biovitrum. Innan jag kom till MoRe har jag även arbetat som elektronikmontör på DeltaEltech i Örnsköldsvik och som processingenjör hos Bjerking i Umeå.

– Vi är mycket nöjda med att ha anställt Christian, säger Lars Sundvall, chef Processteknik. Han har en gedigen meritlista och kommer med nya erfarenheter till oss på MoRe. Det blir till stor nytta för våra kunder och därmed för MoRe.

– Efter tjugo år i läkemedelsbranschen känns det roligt att börja hos MoRe och få komma tillbaka till labtiden, men ändå samtidigt göra någonting nytt. På fritiden är jag aktiv på ledarsidan i äldste sonens fotbollslag, vilket är hemskt roligt. Jag gillar också att vara ute i naturen liksom att umgås med vänner och bekanta. Att lyssna på musik och se bra filmer är andra nöjen jag har, slutar Christian Enfjord.

Kontakt: 070-265 60 45 E-post