Expert på kemikalieåtervinning och miljöutredningar

Expert på kemikalieåtervinning och miljöutredningar

Efter att ha gjort exjobbet i Husum, gick Staffan Magnusson ut KTH:s kemilinje med inriktning papper- och cellulosa 1992. Året efter anställdes han på MoDo FoU i Örnsköldsvik där han sedan dess har ägnat en stor del av tiden med utvecklingsfrågor och utredningar inom kemikalieåtervinningen och på miljösidan. Han har också, som den ende på MoRe, spelat fotboll mot Tomas Brolin!

Staffan är uppväxt i Söderhamn och fick kemiintresset mer eller mindre genom pappan som var kemilärare. ”Jag fick följa med pappa till skolan ibland och såg alla flaskor med dödskalleetiketter på i kemiskåpen”. Därför var valet att läsa kemi på KTH enkelt. Att det blev inriktning papper och cellulosa berodde till stor del på sommarjobben i Vallvik.

– Mitt examensarbete gjorde jag i Husum och det handlade om ett sätt att förbättra talloljetillverkningen, vilken skedde i en batchprocess. Efter examen läste jag bland annat företagsekonomi innan jag 1993 fick ett vikariat på MoDo FoU i Jan Lidéns återvinningsgrupp. Det var en rolig och intressant period då vi bland annat jobbade med blekerislutningen av Husums björklinje.

– Efter ett år fick jag fast anställning som forskningsingenjör på MoDo FoU och här har jag varit sedan dess. Under många år arbetade jag mycket med olika utvecklings- och problemlösningsfrågor inom återvinningsdelen. Kemikalieåtervinning handlar ju dels om processfrågor och optimering av en ganska komplicerad process, men också om miljöfrågor. Förutom att driva återvinningsprojekt föreläser jag också på utbildningar om kemikalieåtervinningsprocessen.

– Hos MoRe har vi en bra kombination av analysmöjligheter, processkunskap och förståelse för hur ett massabruk fungerar i verkligheten. Det gör att jag inte bara anlitas i processförbättringsprojekt, utan också i flera miljöutredningar. Process och miljö sitter ju ihop och i alla projekt krävs goda analysresurser. På senare tid har jag blivit involverad i svaggasprojekt, vilket är ett miljöområde som blivit allt mer intressant för skogsindustrin.

– Fram till militärtjänsten spelade jag fotboll, på slutet i Norrala IF:s U21/B-lag. Idag är Norrala IF för övrigt ett av Hälsinglands bästa fotbollslag. Jag har också spelat en P16-match mot Tomas Brolin när han fortfarande spelade i Näsviken. Numera blir det istället en hel del terränglöpning och orientering sommartid och skidåkning vintertid, slutar Staffan Magnusson.

Kontaktuppgifter: 070-2223132 E-post