GC-MS och HPLC-analyser

Ingrid Sundholm

Ingrid Sundholm har anställts som projektingenjör på Analysteknik och kommer bland annat att arbeta med GC-MS och HPLC-analyser samt med vidareutveckling och upprätthållande av bolagets kvalitetssystem. Hon kommer senast från en tjänst som forskningsingenjör hos FOI i Umeå.

Ingrid är utbildad civilingenjör från Umeå universitet i teknisk kemi med inriktning miljö och process. Hon har under de senaste sex åren arbetat som forskningsingenjör hos FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, i Umeå där hon forskade på skyddskläder, skyddsmaterial och olika filtertyper. Examensarbetet genomfördes år 2007 på Processum i Örnsköldsvik och handlade om optimering av en metanolrening.

– Det känns bra att vi har knutit ännu en kvalificerad medarbetare till oss, säger Stefan Svensson. Vi har en ökande efterfrågan på våra tjänster, både av traditionellt slag men också i allt högre grad av nya behov, och därför är vi glada att få hälsa Ingrid välkommen till vårt gäng.

Kontakt: 070-348 62 75 E-post