Jessica Sjöstedt

Jessica Sjöstedt

MoRe Research har anställt Jessica Sjöstedt som ljusmikroskopist och förstärker därmed Trouble shooting-gruppen Jessica är molekylärbiolog och kommer senast från en tjänst som labchef hos Umecrine AB.

– År 2002 tog jag fil. Mag. examen i molekylärbiologi vid Umeå universitet. Därefter fortsatte jag med doktorandstudier om könshormoners effekter i hjärnan, vilket var en fortsättning på mitt exjobb, berättar Jessica Sjöstedt. Jag disputerade 2007 och fick anställning i ett avknoppningsbolag som sysslade med läkemedelsutveckling i Umeå. Sedan 2005 har jag därför använt ljusmikroskop som verktyg i arbetet med cellstudier.

– Jag bor sedan några år i Örnsköldsvik och kände att jag ville ha ett jobb på hemmaplan och slippa pendla. Därför passade det som hand i handske när möjligheten att få ett arbete med ljusmikroskopi i Örnsköldsvik dök upp. MoRe är ett häftigt företag med mycket kompetens och stor bredd som täcker hela kedjan från stock till slutprodukt.

– Ljusmikroskopi är ett fantastiskt verktyg eftersom man kan se så mycket som är dolt för blotta ögat. Jag gillar att jobba med problemlösning och det är ju ofta vad det handlar om här. Uppdragen är mycket varierande och utifrån varje uppdrag får man bestämma vad som ska ske för att hitta orsaken till problemet, eller kunna göra den rätta analysen. Ljusmikroskopen hos MoRe är verkligen avancerande och har allt som behövs.

– Jag har känt mig välkommen från första dagen här och MoRe verkar vara ett bra företag att jobba i, inte bara för arbetsuppgifterna utan också för att det är ett trevligt arbetsklimat här.