Jonas Hannu

Jonas Hannu

Jonas Hannu är anställd som projektingenjör med speciell inriktning mot analyser med gaskromatografi och masspektrometri (GC-MS). Jonas har tidigare arbetat som serviceingenjör för kemiska analysinstrument och kommer senast från en tjänst som medicinskteknisk ingenjör hos Landstinget Västernorrland.

– Jag har en kandidatexamen i organisk kemi och är civilingenjör i bioteknik och genomik från Umeå universitet, där jag blev klar 2007, berättar Jonas Hannu. Examensarbetet hade läkemedelsinriktning och handlade om effekten av Paracetamol på cancerceller.

– Efter utbildningen arbetade jag på ett spin-off företag i Umeå och kom sedan till företaget Waters i Stockholm som serviceingenjör. Waters bygger instrument för kemiska analyser och jag var serviceingenjör för deras vätskekromatografi- och masspektrometri-instrument. Det var ett jobb som var roligt alla dagar och jag fick lösa olika problem, vilket var mycket stimulerande. Efter fyra år i Stockholm flyttade vi upp till Örnsköldsvik och jag fick anställning som medicinskteknisk ingenjör åt Landstinget Västernorrland.

– Nu har jag fått ett mycket spännande jobb på MoRe som projektingenjör med inriktning mot analyser med gaskromatografi och masspektrometri. Det är ett intressant jobb och jag är van vid analysinstrumenten sedan tidigare. Det är i labbmiljön jag vill vara, så det känns som att komma hem.

– Jag är positivt överraskad av MoRe och den fina stämning som finns här. Alla är hjälpsamma och det känns verkligen bra att vara en i laget här, slutar Jonas Hannu.

 

 

  • Jonas Hannu