Lignin expert

Lignin expert

Från den första januari har Hans Grundberg anställts som Senior processkonsult på avdelningen för Processteknik hos MoRe Research. Han förstärker även företagets forskningsdel med en särskild inriktning mot bioraffinaderiprojekt. Hans kommer närmast från Domsjö Fabrikers innovationsavdelning DomInnova.

Hans Grundberg har en gedigen bakgrund med erfarenhet från både forskning och produktion. Mellan åren 1992 till 1997 läste han kemiteknik i Lund och doktorerade därefter i organisk kemi till 2002. Doktorandarbetet handlade om igenkänning av kolhydrater i kroppen med hjälp av vattenlösliga receptorer.

– Mitt första jobb var ett vikariat hos AkzoNobel i Örnsköldsvik och 2006 anställdes jag som utvecklingsingenjör hos Processum, säger Hans Grundberg. Det var en intressant tid eftersom grunden för Processums verksamhet lades i och med att man blev en Vinnväxt-vinnare med tillväxtinitiativet Framtidens Bioraffinaderi år 2008. I samband med VD-skiftet 2010 var jag t.f. VD för Processum under tre månader.

– Under 2010 gick jag gradvis över till DomInnova som utvecklingsingenjör. Många av projekten har handlat om att kunna utnyttja olika sidoströmmar och att utveckla processer för detta. Som organkemist har jag också arbetat inom flera cellulosaprojekt.

– Jag är som person en idéspruta och vill hitta nya möjligheter för vedråvara och sidoströmmar. Därför ska det bli verkligt spännande att arbeta hos MoRe, inte minst i den forskningssatsning som görs. Det är ett spännande företag med djup och omfattande kompetens och, vilket jag gillar, en fabriksnärhet och ett kunnande om praktiken ute i bruken, slutar Hans.

– Vi är mycket nöjda med att ha knutit Hans till oss eftersom han har bred kemikunskap och stor erfarenhet av processindustri, säger Lars Sundvall, avdelningschef för Processteknik. Hans forskarbakgrund kommer väl till pass i MoRes forskningssatsning liksom hans goda kontakter inom industri och forskningsinstitut. Jag är övertygad om att såväl kunder som forskningspartners kommer att få stor nytta av Hans erfarenhet och kompetens.

Vid frågor kontakta Hans Grundberg, 070-5274105, E-post