Manuela Lopez

Manuela Lopez

Manuela Lopez kom till MoRe i våras med en gedigen kemisk bakgrund och mångårig erfarenhet av att arbeta i utföra teknisk bedömning av ackrediterade laboratorier. En kunskap som MoRes kunder nu kan dra nytta av.

– Jag studerade kemi vid Havannas universitet i fem år, berättar Manuela Lopez. Efter min examen 1978 arbetade jag tio år som lärare och forskare på Tekniska Högskolan i Havanna. Under den perioden fick jag ett forskarstipendium på ett år i Sverige 1983-84. Jag arbetade då hos IVL i Stockholm. Forskningsarbetet var inriktat på olika vattenreningstekniker för avloppsvatten från massa- och pappersindustrin. Arbetet innebar bland annat att karakterisera innehållet i olika avloppsvatten och testa olika reningstekniker.

– År 1988 flyttade jag och min svenske man till Örnsköldsvik där jag fick jobb, först som sommarvikarie och sedan som fast anställd, på kommunens miljölaboratorium. Jag har gått bedömarutbildning hos Swedac och därefter också jobbat som teknisk bedömare av ackrediterade laboratorier på uppdrag av Swedac. Under den tiden besökte jag många bruk runt om i Sverige för att bedöma hur väl deras laboratorier uppfyllde sina åtaganden och rutiner.

– I våras kom jag och mina två kollegor från kommunens miljölaboratorium hit till MoRe där vi nu bland annat ansvarar för uppdragen inom ackrediterade vattenanalyser. Vi trivs bra här med många kollegor som också har både kemisk bakgrund och som gör ett brett spektrum av analyser.

När du inte analyserar vattenprover eller reviderar olika ackrediterade laboratorier, vad gör du då?

– Jag älskar havet och vi har en sommarstuga där vi gärna är på somrarna, svarar Manuela. Jag har ett förflutet som friidrottare under tiden som jag studerade på universitetet. Jag har lite av en tävlingsdjävul i mig, för jag vill vinna så fort jag ställer upp i spel och tävlingar. Det har till och med mina barn fått erfara, även om de numera slår mig i Memory.

Vid frågor kontakta Manuela Lopez 070 387 32 19, E-post.