Våra experter

Roberth Byström, bred erfarenhet inom bioteknik till MoRe

MoRe har anställt Roberth Byström som processkonsult. Han är disputerad och har en gedigen erfarenhet inom bioteknik och kommer att arbeta med utveckling av processer kopplade till fiberlinjen.

Roberth Byström tog 2002 civilingenjörsexamen i teknisk biologi vid Umeå universitet och arbetade därefter på lab med forskningsförberedande uppgifter innan han 2004 påbörjade sin doktorandutbildning. Den gick ut på att i laboratorieskala studera s.k. proteinveckning och vissa proteinmutationers påverkan på sjukdomsförloppet av ALS.

– Efter disputationen 2009 kände jag att jag ville jobba med annat och komma ut i en industriell miljö, berättar Roberth. Via Umeå universitets arbetsmarknadsdag Uniaden fick jag kontakt med Processum vilket ledde till ett jobb som utvecklingsingenjör hos ett av Processums medlemsföretag, Sekab i Örnsköldsvik. Där jobbade jag med olika projekt inom bioteknik som bland annat innebar att fermentera gran för att uppnå ett ännu högre utbyte av etanol.

– Från Sekab gick jag 2012 till Domsjö Fabrikers utvecklingsavdelning DomInnova och arbetade med projekt för att se vad sidoströmmarna skulle kunna användas till liksom problemlösning med anknytning till bioreningen. Efter två år återvände jag till Sekab som projektledare och utvecklingsingenjör med uppgifter relaterade till processutveckling.

– Nu är jag här hos MoRe som processkonsult och det ser jag verkligen fram emot. MoRe har en stadig grund i skogsindustrin och är en aktiv part i förnyelsen av industrin med nya produkter och processer liksom att arbeta med de existerande. Jag brinner för bioraffinaderi och allt som går att tillverka av skogsråvaran och industrins sidoströmmar. Här finns mycket kunskap och kompetens att ta del av samtidigt som jag med min biotekniska bakgrund och erfarenhet kan bidra och samverka med kunder och kollegor.

– Det känns bra att ha Roberth med hans biotekniska kompetens ombord i MoRe, säger Lars Sundvall, chef för Processteknik. Det kompletterar vår kompetens på ett bra sätt och gör vårt erbjudande till kunder och andra utvecklingspartners än mer heltäckande och intressant.

Hur sysselsätter du dig på fritiden Roberth?

– Jag och min sambo gillar att vara ute i naturen, gärna i närheten av havet, och inte sällan tältar vi. Det ger en ro att vara ute i naturen och koppla av. Som kontrast till tystnaden i naturen åker vi så fort möjlighet ges på heavy metal-konserter och festivaler. Det blir en härlig kontrast till stillheten i naturen. Dessutom har jag fyra barn som också naturligtvis engagerar mig, slutar Roberth.

Kontakt: 070-200 06 79 E-post