TRS expert

TRS expert

Michael Sjögren arbetar med olika projekt inom processteknik och papperskemi bland annat analys och mätningar av svaggaser. Michael har en bred bakgrund inom forskning, utveckling, produktion samt flera befattningar i chefsposition. I drygt tio år var han också anställd på MoDo FoU och sex år i Husums pappersbruk, varför massa- och pappersindustrins processer är mycket välkända för honom.

– Att få jobba i en miljö som präglas av dynamik och med kollegor som också tar ett stort eget ansvar för verksamheten, som på MoRe Research, gör att jag trivs som bäst. Teamtanken är något jag tror på, och jag är övertygad om att tillsammans uppnås de bästa resultaten, när man utbyter idéer och erfarenheter. Min strävan är att aktivt bedriva ett medarbetarskap som främjar en utveckling och delaktighet för teamets alla medlemmar och, givetvis, till bäst nytta för kunder och MoRes verksamhet.

Kontaktuppgifter till Michael Sjögren, 070 572 87 20, E-post