Nyheter

Kurs i mätosäkerhet för laboratorium

2024-02-29

MoRe Research arrangerar en utbildning inom mätosäkerhet som riktar sig till laboratorietekniker och liknande yrkesgrupper. Syftet är att ge deltagarna ökad trygghet i tolkningen av resultatens tillförlitlighet inom deras yrkesområde och därigenom stå stadigare på marken i sin profession.

Utbildningen är utformad för att göra det möjligt för personalen på laboratorier att bedöma noggrannheten och spridningen av resultaten de producerar. Deltagarna kommer att få en fördjupad förståelse för begrepp som kvalitet, precision, spridning, riktighet samt olika typer av felkällor som kan påverka resultatet. Kursinnehållet inkluderar grundläggande statistik och mätosäkerhet, samt behandling av mätdata. Koncept som medelvärde, standardavvikelse och variationskoefficient kommer att utforskas på en grundläggande nivå.

Under utbildningen kommer deltagarna att lära sig om normalfördelningens betydelse och varför kontrollprover, kontroll-diagram och referensprover är avgörande verktyg. För att tillgodogöra sig kursmaterialet krävs förkunskaper inom grundläggande matematik. Vi erbjuder även matematikkurs där vi går igenom grundläggande beräkningar som är relevanta för laboratoriearbete. Vi arrangerar den kursen utifrån era förutsättningar. Kontakta oss vid intresse.

Genom att delta i denna utbildning kommer laboratoriepersonalen att få de verktyg och den kunskap som behövs för att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlighet i de analyser de utför, vilket i sin tur bidrar till ökad professionalitet och förtroende inom deras verksamhetsområde.

Antal dagar: 1 dag, lunch och fika ingår

Pris: 7500 kr per person

Plats: Örnsköldsvik

Det finns möjlighet att få företagsanpassade utbildningar inom ämnet och vi kan även hålla utbildningen på er arbetsplats. Kontakta oss för diskussion.

Kontaktperson: Anna-Karin Söderlind och Maria Edblad

  • Kontaktperson

    Är du intresserad av denna kurs eller har behov av någon anna utbildning, kontakta Anna-Karin Söderlind, 070-2417397, anna-karin.soderlind@more.se
  • Kontaktperson

    Kontakta Maria Edblad om du vill veta mer om kursen. 070-374 33 59, maria.edblad@ri.se