Nyheter

Senaste

Rasa Zigmante

2022-04-13

Rasa Zigmante har börjat på MoRe som laboratorieingenjör inom massautveckling. Rasa är utbildad kemiingenjör med riktning inom livsmedelsindustri vid Kaunas Tekniska Universitet i Litauen.

MoRe finns med i Cleantech Kvarken-katalogen

2022-03-25

Cleantech Kvarken-katalogen är en samling av företagen inom Österbotten, Västerbotten och Örnsköldsviksområdet, som alla arbetar inom Cleantech-sektorn. Denna katalog syftar till att främja företagen inom regionerna, samt öka samarbetet och relationerna över regionala, nationella och internationella marknader. MoRe finns med i Cleantech Kvarken-katalogen.

MoRe samarbetar med Leif Jönsson Lab

2022-03-10

Leif Jönsson Lab, Umeå Universitet, är en viktig samarbetspart för MoRe Research. Leifs forskargrupp fokuserar på mycket viktiga forskningsområden så som lignocellulosa, skogliga processer, bioteknik mot industri, vilket är inriktningar som dockar i MoRe Research forskningsverksamhet mycket bra.

Stefan Svenssons ledare nyhetsbrev mars 2022

2022-03-10

Det är ju i princip omöjligt att skriva något idag utan att beröra det fruktansvärda som sker i vår närhet. Det lidande och den skräck som det ukrainska folket utsätts för är nog så smärtsamt att bevittna på avstånd… hur är det inte då för dem som inte har något avstånd alls?

RISE talar på TAPPIcon 2022, Charlotte NC, USA

2022-03-08

TAPPIcon 2022 har en stor palett av ämnen som papperstillverkning, mjukpapper, tillsatser för papperstillverkning, grundläggande information om papperstillverkning samt processkontroll. RISE är stolt över att få bidra med sin kompetens och delta i viktiga diskussioner.

Kevin är ny laboratorieingenjör hos oss

2022-03-07

Kevin Åslin har börjat jobba på MoRe Research som laboratorieingenjör, där arbetsområdet är råvarumaterial, restströmmar och kokprocesser. Han är 24 i år och kommer närmast från Luleå och arbetat inom restaurangbranschen men har även erfarenhet inom skogsindustrin.

Martin Sundqvist - forsknings- och utvecklingsingenjör

2022-03-07

Martin Sundqvist är sedan januari 2022 anställd hos MoRe Research som forsknings- och utvecklingsingenjör. Han kommer att jobba med att utveckla förbehandlingen av cellulosamassa till viskostillverkning.

Seminarium inom området Skogen

2022-02-24

MoRe Research kommer att, tillsammans med RISE Processum och Höga Kusten Teoretiska Gymnasium, att anordna ett seminarium riktat till gymnasieelever i Örnsköldsviks kommun och allmänheten. Seminariet kommer att ha temat "Hur vill vi använda vår skog?"

 

MoRe kan hjälpa er att få ökad kontroll - fler provningsjämförelser

2022-02-24

Vi kan hjälpa er att få större kontroll på era analyser och metoder, både inom koncern, företag men även tillsammans med flera olika företag. Vi kan designa olika typer av provningsringar, både externa där flera olika bruk och laboratorier deltar men även inom en koncern. Det går att skräddarsy provningsjämförelser så att de passar just er verksamhet.

Rapport klar till projektet Panta på stan!

2022-02-17

Nu är rapporten färdig och publicerad för projektet Panta på stan! Övergripande syftet med projektet var att testa och utvärdera pant på on-the-go förpackningar (begränsat till kaffemuggar av papp) i kombination med tydlig information om hur förpackningarna ska källsorteras samt ett rimligt avstånd till närmaste källsorteringsstation i verklig miljö. Detta med avseende på: pantningsnivåer, källsorteringsnivåer, renheten på insamlat material samt acceptansen bland konsumenter och försäljningsställen.