Nyheter

Senaste

Stöd till er verksamhet under pågående Corona-pandemi

2020-03-31

I en tid som denna har vi alla ett ansvar för våra medarbetare men också för att hålla verksamheten igång.

På MoRe, likväl som i övriga RISE, agerar vi efter riktlinjer utfärdade på basis av myndigheternas beslut och rekommendationer. Vi är också noga med att följa de riktlinjer ni, som kund eller samarbetspartner, har satt upp för ert företag eller organisation.

MoRe Research under pågående Corona-pandemi

2020-03-25

Corona-virusets spridning och dess effekter är omtumlande för oss alla i samhället. MoRe Research följer utvecklingen noga och tillämpar de riktlinjer som RISE ledning och beredskapsgrupp har satt, riktlinjer som löpande uppdateras; Riktlinjer.

Tryck och värme ökar styrkan hos papper av högutbytesmassor

2020-03-25

Tove Joelsson har i sitt nyligen fullbordade licentiatarbete visat att både torrstyrka och våtstyrka hos papper av mekanisk massa kan ökas med hjälp av höga tryck och temperaturer. Arbetet har utförts i samarbete med Mittuniversitetet, MoRe Research, IPCO, flera skogsindustriföretag samt med finansiellt stöd från Kempestiftelsen och KK-stiftelsen.

Ledaren för årets första nyhetsbrev: "Vårdagjämning"

2020-03-24

I fredags var det vårdagjämning... tjoho! Av förmodat genetiskt betingade tvångstankar gick jag i vanlig ordning ut vid 04-snåret för att möta denna, sedan urminnes tider firade högtid.

Tarmbakterier hjälper forskarna att skydda dricksvattnet

2020-03-19

MoRe Research är en av sex deltagande parter i ett forskningsprojekt, ECWA-NOR, som leds av Mittuniversitetet där man med hjälp av eDNA-teknik ska spåra förekomsten av tarmbakterien E.coli i jämtländska vattendrag. eDNA är det spår alla organismer lämnar genom till exempel hudrester, saliv eller avföring i en viss omgivning, i det här projektet i vattendragen. MoRes uppgift är att i sitt ultrarena eDNA-laboratorium utföra de extraktioner som krävs för att hitta samband mellan tarmbakterien E.coli och källan till dessa, människa eller djur.

Inställt: Introduce a Girl to Engineering Day 2020 på MoRe Research (IGE-day)

2020-03-17

Inställt: RISE Research Institutes of Sweden i Örnsköldsvik på IGE-day 2020, en dag för att inspirera er kvinnor att välja ingenjörsyrket. Den 3 april har du möjlighet att möta passionerade forskare och projektledare som inspirerar er till att välja ingenjörsyrket samt se miljöer och piloter i världsklass!

 

Lyckat doktorandprojekt om ny teknik för flisning

2020-03-13

Jessica Gard Timmerfors, doktorand vid Umeå universitets företagsforskarskola IDS, disputerar med sin avhandling "Wood Chips for Kraft and Sulfite Pulping - Evaluation of Novel Forest-Industrial Drum-Chipping Technology". Datum var först satt till den 27 mars men pga Coronavirusrestriktioner presenterar Jessicas sin avhandling efter sommaren, nytt datum meddelas senare.

 

Tre exjobbare från Umeå universitets program Bioresursteknik hos MoRe och Processum

2020-02-19

Tre studenter från Umeå universitets civilingenjörsprogram Bioresursteknik gör nu sina examensarbeten hos MoRe Research och RISE Processum i Örnsköldsvik. Exjobben omfattar bestämning av partikelstorlekar i bestrykningssmetar, utveckling av metod för att kvantifiera och karakterisera lignin med pyrolys-GCMS samt oxidation och membranfiltrering av processvatten från HTC.

Sture Noréus, årets Ekmanmedaljör

2020-01-29

Sture Noréus, tidigare VD för MoRe Research och sedan 2006 Senior Advisor, har erhållit SPCI:s Ekmanmedalj för sina insatser att utveckla metoder för kokarstyrning och syrgasdelignifiering. Han har även aktivt bidragit till att bilda både MoRe Research och Processum.

Hans Grundberg åker på 1st International Conference on Cellulose Fibres

2020-01-27

Träffa Hans Grundberg på 1st International Conference on Cellulose Fibres, 11 - 12 februari 2020 i Maternushaus, Cologne, Tyskland. En ny internationell konferens inom cellulosafibrer, den snabbast växande fibergruppen inom textilier, den största investertingssektorn inom biobaserad ekonomi och lösningen för att undvika mikroplaster.