Nyheter

Senaste

Nytt centrum för testbäddar inom bioekonomi

2020-11-12

Nu inleds satsningen på en unik testbäddsmiljö för kommersialisering av bioekonomins nya teknologier, produkter och tjänster. I en första fas byggs en flexibel pilothall med flera olika testbäddar i anslutning till RISE verksamheter i Örnsköldsvik.

Helhetslösning inom miljömätning med MoRe Research och ENA Miljökonsult

2020-10-30

MoRe Research och ENA Miljökonsult har inlett ett samarbete för att kunna erbjuda en smidig helhetslösning för miljömätningar, till exempel då myndighetskrav kräver en opartisk tredje part.

Carl Kempes stipendium utdelat för andra gången!

2020-10-28

Med start 2019 ska årligen "Carl Kempes stipendium" delas ut till stipendiater vid Örnsköldsviks gymnasiums Naturprogram årskurs 3.
Syftet är att premiera studenter som särskilt utmärker sig inom kemiämnet genom särskild kunskap, drivkraft och engagemang samt naturvetenskaplig nyfikenhet och flit.

Forskningschef Anna Svedberg: Vi ser ljust på framtiden!

2020-10-12

Genom att stärka vårt forskarteam tar vi facklan och fortsätter att leta efter ny kunskap för att möta upp samhällets krav på rena och resurssnåla processer och förnyelsebara material. Allt för att våra barn ska få en bra miljö att växa upp i.

Anmälan till höstens provningsjämförelser

2020-10-02

Nu är det dags att anmäla sig till provningsjämförelse för massa ISO-ljushet samt PFI-kvarnen Softwood. Provningsjämförelserna är öppen för alla.

Sven Norgren - senior forskare med papperskunskaper

2020-09-24

Vi på MoRe är glada över att Sven Norgren anslutit sig till MoRes forskningsgäng. Med hans gedigna forskarerfarenheter inom papper och massa hoppas vi att han ska vara en kraftkälla för att driva forskningen strategiskt framåt. RISE satsar inom bioekonomi och cirkulär ekonomi där cellulosa är en given beståndsdel.

Natasja Andersson - ny kompetens på metallanalyser

2020-09-23

Natasja Andersson började hos oss på försommaren. Hon ska främst jobba med metallanalyser på analysteknik. Natasja har tidigare jobbat på flera industrilaboratorium, Domsjö Fabriker och Akzo Nobel. 

 

Informationsträff - Papermaking Network -framskjutet!

2020-09-03

MoRe kommer att delta i ett nytt nätverk för pappersmakare tillsammans med RISE med start i höst. I höst bjuder vi in dig till den officiella starten för Papermaking Network, ett initiativ som samlar producenter och leverantörer av papper, förpackningar och tissue kring gemensamma utmaningar, potentiell samverkan men framförallt morgondagens möjligheter! Eventet är framskjutet - datum ej fastställt!

Chao Zheng - ny forskare på MoRe

2020-09-02

MoRes forskningsgrupp har nu förstärkts med kompetens inom skummade material som i dagsläget är ett intressant forskningsområde för MoRe. Så från första maj jobbar Chao Zheng på MoRe som forskare med särskild inriktning på utvecklingen av nya biobaserade skummade material.

Diana Reyes Forsberg - nyanställd forskare hos oss

2020-09-02

”Jag är colombiansk och har ett brett intresse för ämnen relaterade till biobaserade material, till exempel cellulosafibrer”, berättar Diana.  ”Doktorandstudier förde mig till norra Sverige, där jag är glad över att vara, fortsätter hon. ”Den kalla vintern kanske inte är det mest charmiga vädret för en colombiansk, men varma människor gör det till ett bra ställe att bo”, säger Diana glatt.