Nyheter

Senaste

The International Fibre Moulding and Paper Forming Conference 2024

2024-01-31

Välkommen till The International Fibre Moulding and Paper Forming Conference, som kommer att äga rum på den historiska Vasateatern i Stockholm den 25 och 26 september 2024.

Film Bioeconomy Arena

2024-01-26

Nu finns en film om Bioeconomy Arena där RISE samlar infrastruktur och förmågor för utveckling, uppskalning och kommersialisering av nya biobaserade produkter och lösningar. Genom industrinära samarbete byggs en flexibel innovationsmiljö från lab- till pilot- och demoskala byggts upp, där utveckling längs med hela värdekedjor möjliggörs.

Call for abstract och registrering öppen: 11th Nordic Wood Biorefinery Conference

2023-12-18

RISE division Bioekonomi och hälsa, i vilken MoRe Research ingår, arrangerar nästa år den internationella konferensen Nordic Wood Biorefinery Conference (NWBC).

Där kommer de senaste upptäckterna och innovationerna, likväl som kommande behov och utmaningar, rörande biobaserade material, kemikalier och produkter från bioraffinaderier att presenteras och diskuteras.

Utbildning Metodik för laboratorietekniker

2023-11-21

MoRe anordnar en utbildning för laboratorietekniker och annan personal på lab. Utbildningen kräver inga förkunskaper – vi anpassar nivån efter kursdeltagarnas behov. Målet är att personal på laboratorier ska kunna hantera fundamental utrustning som till exempel pipetter, pH-metrar, mätkolvar, mätglas och på så sätt känna sig trygg och utföra analyser på ett noggrannt sätt.

Magnus Larssons ledare i nyhetsbrev

2023-11-08

Det är i dagarna 4 år sedan MoRe kom in i RISE som ett delägt dotterbolag. En del har ändrats under denna tid men mycket är det samma som tidigare. En sak som är annorlunda är att Stefan Svensson som har lett bolaget under runt 20 år nu har tagit sig an uppgiften att vara marknadschef för den del av RISE som MoRe tillhör. Jag har trätt in som tillförordnad VD för bolaget i stället för Stefan.

Prenumerera på MoRes nyhetsbrev

Utveckling av värmeisolering för nya och gamla byggnader

2023-10-18

De konventionella material som vi mest använder för byggnadsisolering är baserade på fossilbaserade föreningar. Vi måste ersätta dem med grönare alternativ och Avik De, postdoc, forskar på detta i ett spännande projekt.

Bearbetning av organosolvfraktioner för funktionalisering

2023-10-18

Projektet kommer att utveckla gröna processer för bioaktiv fiberfunktionalisering som innehåller skogsbaserade resurser, som sedan ska användas till högpresterande material. Dessa material behöver i framtiden vara biologiskt nedbrytbara för att leva upp till framtida miljökrav och svensk biobaserad ekonomi och samhälle.

Atanu Kumar Das forskar inom icke-ved och trämassa och biobaserade skumprodukter

2023-10-17

Atanu Kumar Das är ny forskare på MoRe Research med en gedigen utbildningsbakgrund inom skogsbruk och massa och papper. Han har tidigare jobbat på SLU och har en tjänst på MoRe med fokus på förädling av råvaror.

Ny postdoc inom gröna isoleringsmaterial

2023-10-05

Avik De är forsknings- och utvecklingsingenjör på MoRe research. Han arbetar med utvecklingen av gröna isoleringsmaterial för byggnader. Som en del av sitt projekt arbetar han för närvarande vid Luleå tekniska universitet som gästforskare. Hans projekt är ett industriprojekt WISE (Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability) finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Tillverkningsprocesser för starka hydrofoberande biomaterial med hetpressningsteknik

2023-09-27

Varmpressning av träfibrer är ett spännande och växande forskningsområde. I september var det ett uppstartsmöte i projektet "Manufacturing processes for strong hydrophobic bio-materials using hot pressing technology". Tove Joelsson projektleder och MoRe Research koordinerar också projektet vilket är finansierat av Bioinnovation. Det är spännande projektpartners som Mittuniversitetet, FSCN Research Centre, IPCO, Floore AB, Re-board Technology, Ecohelix och Gludan.