Tove Joelssons disputation

Den 15 december är det Tove Joelssons disputation i kemiteknik, Mittuniversitetet Sundvall. Titeln på hennes avhandling är "The influence of pulp type and hot-pressing conditions on paper strength development". Handledare är Per Engstrand. Opponent är Tom Lindström och i betygsnämnden medverkar Lars Johansson, RISE PFI, Samuel Schabel och Monica Ek.

 

Inställt: Kickoff Papermaking Network 25 november

Kick-offen har blivit inställd. Nytt datum kommer inom kort.

Här vill vi samla representanter från alla skandinaviska bruk av massa, grafiska papper, special-, förpacknings- och mjukpapper i ett värdefullt forum.

Carl Kempes stipendium utdelat för tredje gången!

I samband med Carl Kempes 80-årsdag instiftades ett stipendium i hans namn där syftet är att ”premiera studenter som särskilt utmärker sig inom kemiämnet genom särskild kunskap, drivkraft och engagemang samt naturvetenskaplig nyfikenhet och flit”.

ECWA-NOR - vill säkra kvaliteten av våra vattendrag

MoRe är delaktiga i det spännande projektet ECWA-NOR som har som målsättning att säkra kvaliteten av våra vattendrag. En del i projektet är att analysera eColi mha eDNA vilket utförs på MoRes renhetslaboratorium. Nu har projektet pågått i 1,5 år och Sharon Maes, postdoktor för projektet, har bland annat under exkursioner tagit ut prover för analyser i fjällmiljö i Jämtland.

Här etableras Sveriges nya centrum för bioekonomi

Ett internationellt ledande centrum för att accelerera kommersialisering av den framväxande bioekonomins nya produkter. Nu är det klart hur RISE nya testbäddscentrum i Örnsköldsvik utformas för att erbjuda en dynamisk innovationsmiljö där företag, forskare och entreprenörer kan mötas.

Dr Alamin Idris Abdulgadir – ny forskare hos oss som gillar att spela fotboll

Dr Alamin Idris Abdulgadir är från Eritrea och har nyligen börjat som postdoktor på MoRe Research. Forskningen kommer att fokusera på filtermaterial och utveckling av fiberkompositer. Alamin har som uppgift att använda matematiska modeller för att simulera bl.a filtermaterial och på så vis kan önskad fibersammansättning förutsägas samt optimeras.Handledare är Sven Norgren på MoRe, Per Engstrand (MiUn) och Johan Persson (MiUn).

Foamfiber - utvecklar hållbara skummade material

Skummade material är idag tillverkade av fossilbaserad plast men behöver i framtiden tillverkas av nedbrytningsbara och återvinningsbara material för att passa in i den cirkulära ekonomin. MoRe satsar stenhårt på forskning och utveckling inom detta område och har i dagsläget en gruppering som aktivt fokuserar på just skummade lågdensitetsmaterial tillverkade av biobaserade, förnyelsebara startmaterial.