Utbildning Kvalitet för laboratorier

MoRe anordnar en utbildning för laboratorietekniker och annan personal på lab. Inga förkunskapskrav behövs utan kursen startar på en nivå där alla kan ta till sig kunskaperna. Målet med utbildningen är att laboranterna ska kunna utföra analyser på ett korrekt sätt. Utibildningen går igenom grundläggande moment som provuttag, vägning, mätning och grunderna i mätosäkerhet. 

Magnus Larssons ledare i nyhetsbrev

Det är i dagarna 4 år sedan MoRe kom in i RISE som ett delägt dotterbolag. En del har ändrats under denna tid men mycket är det samma som tidigare. En sak som är annorlunda är att Stefan Svensson som har lett bolaget under runt 20 år nu har tagit sig an uppgiften att vara marknadschef för den del av RISE som MoRe tillhör. Jag har trätt in som tillförordnad VD för bolaget i stället för Stefan.

Prenumerera på MoRes nyhetsbrev

Save the date:15-17 oktober 2024: Nordic Wood Biorefinery Conference (NWBC) i Örnsköldsvik

RISE division Bioekonomi och hälsa, i vilken MoRe Research ingår, arrangerar nästa år den internationella konferensen Nordic Wood Biorefinery Conference (NWBC).

Där kommer de senaste upptäckterna och innovationerna, likväl som kommande behov och utmaningar, rörande biobaserade material, kemikalier och produkter från bioraffinaderier att presenteras och diskuteras.

Konferensen äger rum 15-17 oktober i Örnsköldsvik – Save the date!

Utveckling av värmeisolering för nya och gamla byggnader

De konventionella material som vi mest använder för byggnadsisolering är baserade på fossilbaserade föreningar. Vi måste ersätta dem med grönare alternativ och Avik De, postdoc, forskar på detta i ett spännande projekt.

Bearbetning av organosolvfraktioner för funktionalisering

Projektet kommer att utveckla gröna processer för bioaktiv fiberfunktionalisering som innehåller skogsbaserade resurser, som sedan ska användas till högpresterande material. Dessa material behöver i framtiden vara biologiskt nedbrytbara för att leva upp till framtida miljökrav och svensk biobaserad ekonomi och samhälle.

Atanu Kumar Das forskar inom icke-ved och trämassa och biobaserade skumprodukter

Atanu Kumar Das är ny forskare på MoRe Research med en gedigen utbildningsbakgrund inom skogsbruk och massa och papper. Han har tidigare jobbat på SLU och har en tjänst på MoRe med fokus på förädling av råvaror.

Ny postdoc inom gröna isoleringsmaterial

Avik De är forsknings- och utvecklingsingenjör på MoRe research. Han arbetar med utvecklingen av gröna isoleringsmaterial för byggnader. Som en del av sitt projekt arbetar han för närvarande vid Luleå tekniska universitet som gästforskare. Hans projekt är ett industriprojekt WISE (Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability) finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.