Sara Wallsten och Lars Sundvall föreläser på Temakväll - träd

Den 28 november kommer Sara Wallsten och Lars Sundvall att föreläsa om "Nya produkter av träd" på temakvällen Träd-en multifunktionell resurs. Välkommen att lyssna i Örnsköldsviks kommuns lokal Kronan, kl 18.00-20.00. Sänds även live på Youtube.

MoRe föreläser på Cellulose Workshop 2022

Nu är det dags för den 10:e workshopen om cellulosa, regenererad cellulosa och cellulosaderivat i Örnsköldsvik, 15-16 november. MoRe har ett engagemang i konferensen med bland annat seminarium men också rundvandring.

Tove Joelsson-nypromoverad teknologie doktor

Den 6-7 oktober var det akademisk högtid på Mittuniversitetet i Sundsvall. På den akademiska högtiden promoverades universitetet hedersdoktorer och doktorer samt installeration av professorer. I år promoverades Tove Joelsson, forskare på MoRe Research.

Kemins dag i Örnsköldsvik 22 oktober

Sara Wallsten, Elly Westberg, Rasa Zigmante och Gerd Ahnström kommer att delta på Kemins dag den 22 oktober i Örnsköldsvik. Det är så viktigt att hjälpas åt att inspirera våra unga inom kemi och teknik så att det kommer nya begåvade ingenjörer som förhoppningsvis vill jobba inom vår branch.

Artikel: "En metod för kemisk och fysikalisk modifiering av orienterade massafiberark"

Två forskare vid MoRe Research, Diana Reyes Forsberg och Oskar Westin tillsammans med KTH, publicerade nyligen en artikel med titeln "En metod för kemisk och fysikalisk modifiering av orienterade massafiberark.

Stefans ledare för nyhetsbrev nr 3: Skogspromenad

”Det bästa i livet är gratis!”…. som att ta en tripp i naturen och från en högre höjd få betrakta den numera oskarpa, breda och symbiosa (är det ett ord?) skiljelinjen mellan skog, industri och samhälle.

Innovativ inspiration för ökad kompetensförsörjning - Innovationsveckan

Lyssna till Jessica Gard Timmerfors när hon föreläser på Innovationsveckan den 5 oktober kl 13.00 med titeln: Innovativ inspiration för ökad kompetensförsörjning inom grön omställning- samverkan för att inspirera gymnasieungdomar för lokal arbetsmarknad.