The International Fibre Moulding and Paper Forming Conference 2024

Välkommen till The International Fibre Moulding and Paper Forming Conference, som kommer att äga rum på den historiska Vasateatern i Stockholm den 25 och 26 september 2024.

Film Bioeconomy Arena

Nu finns en film om Bioeconomy Arena där RISE samlar infrastruktur och förmågor för utveckling, uppskalning och kommersialisering av nya biobaserade produkter och lösningar. Genom industrinära samarbete byggs en flexibel innovationsmiljö från lab- till pilot- och demoskala byggts upp, där utveckling längs med hela värdekedjor möjliggörs.

Call for abstract och registrering öppen: 11th Nordic Wood Biorefinery Conference

RISE division Bioekonomi och hälsa, i vilken MoRe Research ingår, arrangerar nästa år den internationella konferensen Nordic Wood Biorefinery Conference (NWBC).

Där kommer de senaste upptäckterna och innovationerna, likväl som kommande behov och utmaningar, rörande biobaserade material, kemikalier och produkter från bioraffinaderier att presenteras och diskuteras.

Utbildning Metodik för laboratorietekniker

MoRe anordnar en utbildning för laboratorietekniker och annan personal på lab. Utbildningen kräver inga förkunskaper – vi anpassar nivån efter kursdeltagarnas behov. Målet är att personal på laboratorier ska kunna hantera fundamental utrustning som till exempel pipetter, pH-metrar, mätkolvar, mätglas och på så sätt känna sig trygg och utföra analyser på ett noggrannt sätt.

Magnus Larssons ledare i nyhetsbrev

Det är i dagarna 4 år sedan MoRe kom in i RISE som ett delägt dotterbolag. En del har ändrats under denna tid men mycket är det samma som tidigare. En sak som är annorlunda är att Stefan Svensson som har lett bolaget under runt 20 år nu har tagit sig an uppgiften att vara marknadschef för den del av RISE som MoRe tillhör. Jag har trätt in som tillförordnad VD för bolaget i stället för Stefan.

Prenumerera på MoRes nyhetsbrev

Utveckling av värmeisolering för nya och gamla byggnader

De konventionella material som vi mest använder för byggnadsisolering är baserade på fossilbaserade föreningar. Vi måste ersätta dem med grönare alternativ och Avik De, postdoc, forskar på detta i ett spännande projekt.

Bearbetning av organosolvfraktioner för funktionalisering

Projektet kommer att utveckla gröna processer för bioaktiv fiberfunktionalisering som innehåller skogsbaserade resurser, som sedan ska användas till högpresterande material. Dessa material behöver i framtiden vara biologiskt nedbrytbara för att leva upp till framtida miljökrav och svensk biobaserad ekonomi och samhälle.