Samskapa teknik för samhällsnytta - Vinnova Civic Tech Sweden Almedalen

Lyssna på diskussioner när projektet Panta på stan! tillsammans med 10 andra projekt diskuterar under ämnet: Samskapa teknik för samhällsnytta: Vinnova Civic Tech Sweden är arrangör för forumet under Almedalsveckan. Tid: 6/7 2021 13:15 - 16:15.

Panta på stan! - testperioden är i gång

Nu är testperioden igång för projektet "Panta på stan!". Konsumenterna i Örnsköldsvik kan nu när de köper en take away-mugg på stan panta sin mugg. Nya källsorteringskärl är utplacerade också för att underlätta källsorteringen.

FENIX - samlingsnamn för RISE pilotparker

MoRes pilotpark kopplas ihop med RISE pilotpark och går nu under namnet  FENIX. FENIX är ett samlingsnamn för RISE pilotparker bestående av testbäddar med fokus på dagens behov men också morgondagens möjligheter. Här finns möjlighet att utveckla pappersprodukter och förpackningar men också utföra för- och efterbehandling från ved till slutprodukt.

High Coast Innovation Park - Domsjöområdets nya namn och logga

High Coast Innovation Park är det internationella samlingsnamnet för Domsjöområdet. Det sker mycket som är både unikt och världsledande på det här området och nu har det gjorts en satsning med att ta fram ett namn som också fungerar internationellt.

Våra bemanningstider under sommaren

Vi är som vanligt bemannade hela sommaren, vill ni komma i kontakt med oss hittar ni kontaktpersoner här. Processteknikgruppen är mer eller mindre bemannad som vanligt fram t.o.m. v26.

Jessica Gard Timmerfors får utmärkelsen Young Researcher´s Award, Gunnar Sundblads forskningsfond

Jessica Gard Timmerfors får ta emot 400 000 kr från Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond när fonden för första gången delar ut utmärkelsen Young Researcher´s Award.

Stefan Svenssons krönika för nyhetsbrevet: "Pägg!"

”Vad har du för handikapp?”… tja för att travestera på någon av Stig Helmer-filmerna… 51 år, närsynt som en mullvad och en kalufs som initialt och lättjefullt beskrevs som en ”coronaeffekt” men som idag, ivrigt påhejad av den chockade, begränsade omgivningen jag under rådande omständigheter kommer i kontakt med, har fått benämningen ”coronadefekt”.