Claudia Quineche ny doktorand inom flisforskning

Claudia Quineche har börjat som doktorand för Umeå Universitet med Leif Jönsson som professor. Hennes forskning kommer att bedrivas på MoRe och handlar om resurseffektiv flisning och förbättrad impregnation av flis för skogsindustriella processer.

Upptakt inför hösten

Nu är vi tillbaka efter sommarens ledighet. Kontakta oss gärna om ni har frågor kring våra tjänster. Gå gärna in och titta på vilka analyser vi kan göra och vilka piloter som vi har på plats.

Tove Joelsson föreläser på FRC i Storbritannien

Tove Joelsson föreläser på 17th FRC The Pulp and Paper Fundamental Research Society, som anordnas i Robinson College i Cambridge Storbritannien den 28 augusti-1 september 2022.

Stefans ledare för nyhetsbrevet: ”Skog, ängar, kolhydrater så långt ögat når…”

Man borde ju inte, baserat på livserfarenhet och förhållandevis god kännedom om cykliska företeelser, bli förvånad över den grönskande explosion som vi just nu upplever men ändå blir man det. Fantastiskt!

NCC har höga ambitioner för Bioeconomy Arena

Ambition är att uppnå miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver, det innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part och det blir som en kvalitetssäkring ur miljösynpunkt.

Första spadtaget för satsning på bioekonomi i Örnsköldsvik

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson tog första spadtaget när satsningen på RISE nya pilothall och satsning på bioekonomi i Örnsköldsvik presenterades. Pilothallen som väntas stå klar i slutet av 2023 är en del av Bioeconomy Arena, en nationell kraftsamling för industrialisering och kommersialisering av bioekonomins nya teknologier, produkter och tjänster.

Simon Jonasson ny forskare inom nya material

Simon Jonasson är ny forskare på MoRe som har en utbildningsbakgrund som civilingenjör i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola med inriktning materialkemi som sedan 2021 har en doktorsexamen i materialvetenskap från Luleå tekniska universitet. Han har även varit projektanställd på tillämpad kemi på Chalmers innan forskarutbildningen. Han är uppvuxen i Vetlanda i Småland och är 30 år gammal.