Registreringen är öppen: The International Fibre Moulding and Paper Forming Conference 2024

Välkommen till The International Fibre Moulding and Paper Forming Conference, som kommer att äga rum på den historiska Vasateatern i Stockholm den 25 och 26 september 2024.

Save the date: Go for the top! 15 maj

Efter fjolårets succe är det äntligen dag för årets "Go for the top!". Den 15 maj kan du i den hastighet du vill bestiga Varvsberget med utgångspunkt High Coast Innovation Park. 

Detta event är ett initiativ som syftar till att lyfta industriområdet High Coast Innovation Park, både namnet i sig men även det spännande arbete som händer i Örnsköldsvik, just nu, inom detta område. Det är också ett event som vill lyfta vikten av fysisk aktivitet för ett hållbart arbetsliv samt vikten av att mötas och få till samtal mellan människor på ett enkelt och avslappnat sätt.

Ledare nyhetsbrev Det börjar töa…

Ett stort grattis till Stefan Svensson som belönades med Ekmanmedaljen på Ekmandagarna i januari!! Stefan fick den för sitt arbete med att, tillsammans med sina kollegor, utveckla verktyg för optimering av massabrukens processer. Han har under många år varit VD för MoRe och där aktivt drivit på för att utveckla stödet till industrin. En mycket välförtjänt medalj!

Årets Carl Kempes Stipendium utdelat

Det är med stor glädje och ännu större framtidstro som vi meddelar att ”Carl Kempes stipendium” är utdelat. Stipendiet instiftades av Örnsköldsviks Industrigrupp och därtill hörande företag och medlemmar som en födelsepresent till Carl på hans 80-årsdag 2019.

Kurs i mätosäkerhet för laboratorium

MoRe Research arrangerar en kurs inom mätosäkerhet som riktar sig till laboratorietekniker och liknande yrkesgrupper. Syftet är att ge deltagarna ökad trygghet i tolkningen av resultatens tillförlitlighet inom deras yrkesområde och därigenom stå stadigare på marken i sin profession.

Stefan Svensson Ekmanmedaljör 2023

Den 30 januari tog Stefan Svensson, RISE, emot Ekmanmedaljen 2023 på Ekmandagarna 2024 anordnad av SPCI, Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörsföreningen. Utdrag från motiveringen: "Stefan har under många år arbetat vid forskningslaboratoriet, alltid med nära kontakter med industrin. Hans arbetsområde har innefattat processförändringar som leder till förbättrad ekonomi, kvalitet, miljö och körbarhet."

Testbädd för hållbara skummaterial

RISE Testbädd för Hållbara Skummaterial är inriktad på forskning och teknikutveckling kring lågdensitetsmaterial baserade på bioråvaror, restströmmar och återvunna material. Här har vi samlat olika kompetenser samt infrastruktur för uppskalning, förbehandling och analyser. Piloten ingår i Bioeconomy Arena.