ECWA-NOR - vill säkra kvaliteten av våra vattendrag

MoRe är delaktiga i det spännande projektet ECWA-NOR som har som målsättning att säkra kvaliteten av våra vattendrag. En del i projektet är att analysera eColi mha eDNA vilket utförs på MoRes renhetslaboratorium. Nu har projektet pågått i 1,5 år och Sharon Maes, postdoktor för projektet, har bland annat under exkursioner tagit ut prover för analyser i fjällmiljö i Jämtland.

Här etableras Sveriges nya centrum för bioekonomi

Ett internationellt ledande centrum för att accelerera kommersialisering av den framväxande bioekonomins nya produkter. Nu är det klart hur RISE nya testbäddscentrum i Örnsköldsvik utformas för att erbjuda en dynamisk innovationsmiljö där företag, forskare och entreprenörer kan mötas.

Doktorand inom området Modifierade fibrer för biobaserade material

Är du nyutexamen i kemiteknik, bioteknik, fiberteknik, materialvetenskap eller liknande och vill fortsätta inom forskningsområdet "resurssmarta processer för biobaserade material"? Är du nyfiken på och vill bidra till hela värdekedjan från träbaserade råvaror till industriell uppskalning av biobaserade lågdensitetsmaterial? Vill du delta i ett spännande projekt där akademi, forskningsinstitut och industri samarbetar? Då kanske du är den doktorand vi söker!

Dr Alamin Idris Abdulgadir – ny forskare hos oss som gillar att spela fotboll

Dr Alamin Idris Abdulgadir är från Eritrea och har nyligen börjat som postdoktor på MoRe Research. Forskningen kommer att fokusera på filtermaterial och utveckling av fiberkompositer. Alamin har som uppgift att använda matematiska modeller för att simulera bl.a filtermaterial och på så vis kan önskad fibersammansättning förutsägas samt optimeras.Handledare är Sven Norgren på MoRe, Per Engstrand (MiUn) och Johan Persson (MiUn).

Vi söker forskningsingenjör!

Är du intresserad av massateknik och ser potentialen i fortsatt, nödvändig utveckling av fiberlinjeprocesser för att möta framtidens behov i denna viktiga värdekedja? Kanske har du några års erfarenhet men med en stark drivkraft att lära dig ännu mer inom aktuella områden för tjänsten? Vill du arbeta tillsammans med massa- och pappersbranschen för att initiera forsknings- och utvecklingsprojekt? Passar något av ovanstående in på dig – då kan du bli vår nästa medarbetare!

Laboratorieingenjör sökes!

Har du tidigare arbetat i massa- och pappersindustrin och vill jobba med att utföra pilotförsök och experiment tillsammans med forskare och andra laboratorieingenjörer?

Då har vi en spännande utmaning till dig!

Foamfiber - utvecklar hållbara skummade material

Skummade material är idag tillverkade av fossilbaserad plast men behöver i framtiden tillverkas av nedbrytningsbara och återvinningsbara material för att passa in i den cirkulära ekonomin. MoRe satsar stenhårt på forskning och utveckling inom detta område och har i dagsläget en gruppering som aktivt fokuserar på just skummade lågdensitetsmaterial tillverkade av biobaserade, förnyelsebara startmaterial.