Piloten för flisning med trumteknik i drift!

MoRe Research är en av fem parter i ett industridoktorandprojekt med syfte att utvärdera potentialen för en ny flisningsteknik med flishugg av trumtyp. För att kunna utvärderaoch utveckla tekniken har en pilotanläggning byggts i vilken ett antal parametrar av betydelse för fliskvalitet för olika ändamål kan studeras.

”En midsommarnattsdröm”…

…har jag aldrig sett men då det på senare tid kommit till min kännedom att en av Shakespeares karaktärer heter ”Puck” har mitt intresse för Elisabetanska scenuppsättningar och andra konstarter ökat markant. ”Yet but three? Come one MoRe; Two of both kinds make up four”. Genial poesi och samtidigt matematiskt korrekt! Konst och naturvetenskap hör verkligen ihop och plötsligt sätter jag, som gammal teknolog, KTH:s logga i dess rätta sammanhang.

Fun MoReisons musikvideo ”Kokerivisan” släppt

Klicka in på denna länk och lyssna till skönsången och musiken av det senaste stjärnskottet på den musikaliska himmelen Fun MoReison.

Den nya viskospiloten är på plats!

MoRe går vidare i satsningen på cellulosa för viskosfiber och har nu utvecklat och installerat en större viskospilot för att kunna ta fram större volymer av viskoslösning. Intrimning av pilotens olika delar påbörjas under slutet av juni.