Epnoe 2019 - Hans Grundberg och Anna Svedberg presenterade

6th EPNOE International Polysaccharide Conference höll till i Aveiro, Portugal 21-25 oktober. Hans Grundberg föreläste med titeln “Experiences on viscose dope production from different cellulose sources” under temat Polysaccharides based fibers and regenerated cellulose. Anna Svedberg presenterade result för PlastiCel-projektets senaste forskning med titeln "Formation of cellulose-based foams with reinforcement of cellulose nanocrystals for porous architecture and thermal insulation” under temat Polysaccharide based Nanocomposites.

 

 

SPCI Höstmöte 2019 i Sundsvall

Nu är det dags för SCPI Höstmöte 2019 20-21 november på Södra berget i Sundsvall. I år är det Stefan Svensson, Lars Sundvall, Sture Noréus och Hans Grundberg som kommer att vara där och representera MoRe Research.

Examensarbete - utveckla analysmetod för lignin med start våren 2020

Vi har ett examensarbete med inriktning mot grön kemi och möjlighet att få inblick i flera företag som dagligen jobbar med bioraffinaderifrågor. Brinner du för miljöfrågor och vill skapa ett unikt nätverk kontakta oss!

 

Examensarbete - utveckling av partikelstorleksfördelning

Vi söker, tillsammans med Iggesund Paperboard - Holmen Group, en ingenjörsstuderande examensarbetare för utveckling av partikelstorleksfördelning, med början våren 2020. Här finns det stora möjligheter att skapa nätverk för framtida arbete.

Första utdelningen av Carl Kempes stipendium

För första gången, den 25 oktober, delades Carl Kempes stipendium i kemi ut till gymnasieeleverna Arvid Sehlberg och Lukas Jakobsson, Naturprogrammet årskurs 3, Örnsköldsvik. Anna Edblad, Örnsköldsviks industrigrupp, och Anders Norberg, Eurocon, delade ut pris och blommor. Motiveringen lästes upp av Lars Salomonsson, Metsä Board, och Kristina Elg-Christoffersson, Domsjö Fabriker. Cermonin höll till i Nolaskolans aula.

RISE går in som ägare i MoRe Research i Örnsköldsvik

Forskningsinstitutet RISE köper 60 procent av aktierna i MoRe Research. MoRe är ledande inom forskning, analyser och industrinära process- och produktutveckling i papper-, massa- och bioraffinaderiindustrin. Affären är en del av RISE satsning på att expandera verksamheten längs Norrlandskusten.

Bioekonomiriksdagen 2019 - Ylwa Alwarsdotter, Sekab, deltar

Ylwa Alwarsdotter, Sekab, deltar i programmet under morgondagens Bioekonomiriksdag i Göteborg. Sekab, MoRe Research och RISE Processum har jobbat hårt på att tillsammans uppmärksamma våra stora utvecklings och innovationsmöjligheter inom bioekonomin i Örnsköldsvik. Den här gången bar samarbetet frukt och vi har fått möjlighet genom Ylwa att sprida vår kompetens på området.