MoRe deltar i nytt stort projekt inom nanocellulosa

Med målet att etablera produktion av kristallin nanocellulosa, CNC, startar ett projekt för att utveckla en testbädd, TinyBTalented, för utveckling av nya applikationer i större skala. Satsningen har en budget på 8 miljoner kronor och i projektet ingår att etablera arbetsformer för framtida applikationsutveckling. Projektet, som leds av Processum, har en bred anslutning och deltagande parter är MoRe Research, Holmen, Melodea, Mittuniversitetet, Organofuel, RISE Kemi, material och ytor, S2Medical, SEKAB och Tetra Pak.

Raghu Deshpande har disputerat vid Karlstad universitet

Den 15 december försvarade Raghu Deshpande framgångsrikt sin doktorsavhandling "The initial phase of sodium sulfite pulping of softwood- A comparison of different pulping options" vid Karlstad universitet. Arbetet har varit ett samarbete mellan MoRe Research, Domsjö Fabriker och Karlstad universitets forskarskola VIPP och behandlar natriumbisulfitkokets första steg för framställning av dissolvingmassor.

Papper, massa och kartong åldras värdigt hos MoRe

Hur påverkas exempelvis trycksaker, dokument och förpackningar när de åldras? Värme, kyla, ljus och fukt påverkar egenskaper som styrka, utseende och arkivbeständighet, men hur mycket och är det kritiskt? Det kan MoRe ta reda på!

En flexibel pappersmaskin ger MoRe många uppdrag för tissue

Tissue är ett område med tillväxt, vilket också återspeglas i det faktum att MoRe Research får allt fler uppdrag inom detta område. Experimentpappersmaskinen, XPM, är utrustad med en Yankee-cylinder vilket gör det möjligt att producera tissue, såväl kräppat som okräppat. Uppdragen omfattar både utvecklingsförsök som problemlösning.