MoRe deltog vid kungligt besök

Kung Carl XVI Gustaf och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besökte Domsjö fabriker och SP Processum. Med på besöket var också MoRe Research, Sekab och AkzoNobel. Besökarna fick en heltäckande bild över den verksamhet som pågår i området inom bioraffinaderi.

MoRe storsatsar på utveckling av nanocellulosa

Tillsammans med flera svenska universitet gör MoRe Research en stor forskningssatsning inom nanocellulosa-området. Två post doc-tjänster, en projektanställning och en licentiand ingår i teamet för att utveckla tillämpningar och tekniker för att producera demonstrationsmaterial från nanocellulosa exempelvis; skummaterial och planformade material såsom filmer och nanopapper.

Manuela, en erfaren och utbildad teknikbedömare

Manuela Lopez kom till MoRe i våras med en gedigen kemisk bakgrund och mångårig erfarenhet av att arbeta i utföra teknisk bedömning av ackrediterade laboratorier. En kunskap som MoRes kunder nu kan dra nytta av.

MoRe erbjuder intern revisionstjänst av laboratorier

Till raden av tjänster som MoRe erbjuder sina kunder har nu också lagts internrevision av ackrediterade laboratorier. Manuela Lopez, som anställdes i våras och som genomför revisionerna, har tidigare genomgått SWEDACs utbildning för bedömare och anlitats av SWEDAC som teknisk bedömare vid ett flertal tillfällen.