Vi kan mäta kolofoniumhalten i produkter.

Kolofonium (naturharts) förekommer naturligt i ved men finns även i andra produkter som kosmetika, färger, plåster mm. Eftersom allergier mot kolofonium förekommer behöver det identifieras i dessa produkter och vi kan hjälpa er med detta.

24 april är sista anmälningsdag! Vårens provningsjämförelse för skogsindustriellt avloppsvatten.

Välkommen med er anmälan till vårens provningsjämförelse av utsläppsparametrar för skogsindustriellt avloppsvatten. Analyserna är: COD, TOC, Tot-N, Tot-P, suspenderade ämnen GF/A, konduktivitet, klorat, natrium, pH, susp 70.

Prover skickas ut den 22 maj.

Save the date! 15 maj, kl 14.50 på Tech Connect Conference, Californien

Kom och lyssna på Dr Daniele Oliviera de Castro mycket intressanta studier!

Den 15 maj, kl 14.50 håller Dr Daniele Oliviera de Castro en muntlig presentation på Tech Connect Conference 2018, i Californien, under sektionen Nano & Microfibrillated Cellulose Production.

Titeln: "The Scale up: Towards Microfibrillated Cellulose (MFC)/clay films produced by paper making". 

OBS! Sista anmälningsdag 30 april! Provningsjämförelse av eucalyptus på PFI-kvarnen

Eukalyptus: Jämförande kvalitetskontroll för PFI-kvarnen!

Vi startar nu den efterfrågade kvalitetskontroll för eukalyptus på PFI-kvarnen. Hur väl är ert eget laboratorium kalibrerat? Vill du veta hur malresultatet från din PFI-kvarn förhåller sig till andras resultat? Resultaten kan även vara ett komplement till spårbar kalibrering när ert laboratorium ansöker om ackreditering eller certifiering. Nu kan anmälan till den jämförande kvalitetskontrollen med eukalyptus för PFI-kvarnen ske.