Science and Innovation Day 2019-Sara Wallsten presenterar nya forskningsresultat

Kom till Session 1 "Cellulose to bioplastic" på Science and Innovation Day 2019 15 oktober, för där händer det spännande saker. Sara Wallsten presenterar “PlastiCel- Cellulose replaces plastic in future packaging materials“ medan Maria Edblad är moderator för hela Session 1, 11.00-12.00.

Dags för laboratoriecertifiering etapp 1

15-17 oktober startar laboratoriecertifieringsutbildningen organiserad av P&L Nordic. Robert Selling är den entusiastiske föreläsaren för etapp 1. Kursen håller till  i Stockholm och kommer att fokusera på analysmetoder som är ett stort och mycket intressant område.

Ännu en erfaren forskare till MoRe

Oskar Westin har anställts som forskare i MoRes forskargrupp på en postdoc-tjänst mot KTH. Uppgiften är att undersöka nya tillämpningar av nanocellulosa bland annat i flamsäkra material och projektet bedrivs i samarbete med KTH och Wallenberg Wood Science Centre, WWSC.

Genombrott för övervakningsmetoder av isbjörnar genom snöspår. Nyhet på BBC.

Hittills har man skjutit isbjörnar med bedövningspilar för att ta prover, eller har undersökt döda björnar. Med en ny metod räcker det att hitta spår i snön för att kunna identifiera isbjörnar på individnivå vilket är både skonsamt och kostnadseffektivt. Pilotprojektet är utfört av AquaBiota Water Research, ett svenskt forskningsbolag, tillsammans med WWF och Northern Slope Borough, Utqiaġvik Alaska. Den nya metoden blir nu ett viktigt inslag för att förbättra skyddet för den hotade isbjörnen. Nyheten lyfts fram stort av BBC.

Provningsjämförelse skogsindustriellt avloppsvatten

Dags att anmäla sig till provningsjämförelse i utsläppsparametrer. De analyser som ingår i jämförelsen är COD, TOC, Tot-N, Tot-P, Susp GF/A, Grova partiklar och fibrer i avloppsvatten (Susp 70), pH, Konduktivitet, Klorat, Natrium, Torrsubstans och glödgningsrest. Det går att välja vilka analyser man vill deltaga i. 

AvanCell 2019 - Sara Wallsten presenterar spännande forskningsresultat

På 7th Avancell Conference 2019 kommer Sara Wallsten presentera spännande resultat från PlastiCel-projektet: Cellulose replace plastic in future materials. Den 9 oktober kl 15.25 kan ni lyssna på henne och konferensen håller till i Göteborg 9-10 oktober. Den har ett brett spektra av talare från både universitet och företag både nationellt och internationellt.

Forskning med larver för att minska avfall

På Mittuniversitetet pågår just nu forskning för att skapa en mer hållbar livsmedelsbransch. Bioslam från pappersindustrin tas tillvara och i slammet odlas larver som kan bli fiskfoder.