Raghu Deshpande promoverades vid Karlstads universitet

Vid årets Akademiska högtid den 20 oktober promoverades 26 nya doktorer vid Karlstads universitet. En av dessa var Raghu Deshpande från Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap som fick ta emot en välförtjänt lagerkrans för sin doktorsavhandling "The initial phase of sodium sulfite pulping of softwood- A comparison of different pulping options".

Byte av maskinförare på experimentpappersmaskinen

Jan-Ove Häggström, som sedan slutet av 1970-talet varit ansvarig för MoRes experimentpappersmaskin, XPM, har med ålderns rätt gått i pension och i hans ställe har Saad Al-Beethani skolats in. Saad är sedan 2013 anställd hos MoRe som laboratorieingenjör på avdelningen för Processteknik och är nu maskinförare på XPM.

Cellulosa ersätter plast i framtidens förpackningsmaterial

RISE PFI, Mittuniversitetet och MoRe Research är huvudaktörerna i det nyligen uppstartade Interreg-projektet PlastiCel. Projektet syftar till att utveckla nanocellulosa- och cellulosakompositer med barriär och isolerande egenskaper. Som en konsekvens av projektet kan exempelvis fisklådor, som idag huvudsakligen tillverkas av plast, i framtiden komma att bestå av temperaturisolerande kompositmaterial av cellulosa/nanocellulosa med goda barriäregenskaper mot fukt och luft.

Iggesund nöjda med MoRes insats i simuleringsprojekt.

Under rubriken ”Simulering, ett kraftfullt verktyg för bedömning av framtida miljöpåverkan” presenterade Staffan Berg, Iggesund Paperboard, på årets SPCI Höstmöte i Varberg ett stort simuleringsprojekt som genomförts tillsammans med MoRe Research och FrontWay. Syftet med projektet var att inför en kommande produktionsökning utveckla en simuleringsmodell med vars hjälp förutsägelser kan göras om hur olika processförändringar påverkar utsläppssituationen.