Forskare från MiUn och UmU i Pecha Kucha på Ekmandagarna

Tove Samuelsson (MiUn) och Jessica Gard Timmerfors (UmU) deltar som två av tio forskare i Sundbladsfonden Pecha Kucha-tävling som är en del av Ekmandagarna. Tove Samuelssons bidrag har rubriken ”Starka förpackningsmaterial från lågenergi högutbytesmassa” och Jessica Gard Timmerfors föredrag har titeln ”FLEXCHIPPER: Evaluation of a novel type of industrial wood chipping technology”

MoRe bygger ut forskningsverksamheten

MoRe Research bildades 2001 med en verksamhet som huvudsakligen varit uppdragsbaserad baserad främst för kunder inom skogsindustrin. Men numera har MoRe också ett växande forskningsben.

MoRe anställer Senior processkonsult

Från den första januari har Hans Grundberg anställts som Senior processkonsult på avdelningen för Processteknik hos MoRe Research. Han förstärker även företagets forskningsdel med en särskild inriktning mot bioraffinaderiprojekt. Hans kommer närmast från Domsjö Fabrikers innovationsavdelning DomInnova.

"Fiber", en ny musikvideo med Fun MoReison

Grattis alla Fun MoReison fans! Lagom till jul har gruppen släppt en ny musikvideo med titeln "Fiber", en feberaktig hyllning till grunden för MoRes verksamhet.