Läs Stefans sommarhälsning: ’Bin’ there - done that!

Nu surrar det rejält! Sitter och betraktar trädgårdslandet, syrenen och det snart utblommade päronträdet och förundras över den aktivitet, målmedvetenhet och oförtrytlig envishet som de små vingförsedda insekterna uppvisar.

Forskare från MoRe talade på TAPPI Nano 2017 i Montreal

Daniele Oliveira de Castro och Zoheb Karim, två post doc forskare som arbetar med nanocellulosaprojekt hos MoRe Research, presenterade sina projekt på TAPPI:s ”International Conference on Nanotechnology for Renewable Materials 2017”. Konferensen hölls 5-8 juni i Montreal i Kanada och hade mer än 300 deltagare från hela världen.

Christian Enfjord, ny laboratorieingenjör på Processteknik

Med mer än tjugo års erfarenhet av läkemedelsindustrin i bagaget har Christian Enfjord anställts som laboratorieingenjör vid MoRes avdelning Processteknik. Han kommer i första hand att arbeta med blekning av olika typer av pappersmassor och dissolvingmassor.

Christina Wedin utbildade laboratoriepersonal hos Montes del Plata

Nyligen tillbringade Christina Wedin, Koordinator Analysteknik vid MoRe Research, en vecka i massabruket Montes del Plata i Uruguay. Hennes uppdrag var att vidareutbilda laboratoriepersonalen i kemiska analysmetoder såsom svavel-, karbonat-, oxalat- och metallanalyser.