Papper, massa och kartong åldras värdigt hos MoRe

Hur påverkas exempelvis trycksaker, dokument och förpackningar när de åldras? Värme, kyla, ljus och fukt påverkar egenskaper som styrka, utseende och arkivbeständighet, men hur mycket och är det kritiskt? Det kan MoRe ta reda på!

En flexibel pappersmaskin ger MoRe många uppdrag för tissue

Tissue är ett område med tillväxt, vilket också återspeglas i det faktum att MoRe Research får allt fler uppdrag inom detta område. Experimentpappersmaskinen, XPM, är utrustad med en Yankee-cylinder vilket gör det möjligt att producera tissue, såväl kräppat som okräppat. Uppdragen omfattar både utvecklingsförsök som problemlösning.

MoRe och Eurocon erbjuder analys av svaggaser och konstruktion av system för destruering

MoRe Research har utvecklat metoder att mäta flöden och att analysera svavelinnehållet i massafabrikernas svaggaser. Med hjälp av data från dessa analyser och flödesmätningar designar Eurocon system för uppsamling och destruering av gaserna.

MoRe deltog vid kungligt besök

Kung Carl XVI Gustaf och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besökte Domsjö fabriker och SP Processum. Med på besöket var också MoRe Research, Sekab och AkzoNobel. Besökarna fick en heltäckande bild över den verksamhet som pågår i området inom bioraffinaderi.