Anna Svedberg ny forskningschef hos MoRe Research

Forskningsdelen har snabbt blivit en allt viktigare del av verksamheten hos MoRe Research. Flera av MoRes pilotutrustningar är lämpade för forskningsprojekt inom olika områden t.ex. nanocellulosa och teknologier för fibermodifiering. För att stödja den nuvarande forskningsverksamheten, liksom att successivt öka densamma, har Anna Svedberg, tidigare marknads- och utvecklingsansvarig, utsetts till forskningschef och ansvarig för MoRes forskningsverksamhet.

Rekordstort besök från KTH

För åttonde året i rad besökte studenterna i KTH:s kurs Biofiber Chemistry under två dagar MoRe, Domsjö Fabriker, Processum, Sekab, AkzoNobel och Holmen Skog. Årets besök var rekordstort med hela 27 studenter samt Professor Monica Ek och doktorand Anna Ottenhall som kom.

Forskning från MoRe presenterad på ”The 16th Pulp and Paper Fundamental Research Symposium” i Oxford

Den forskning som MoRe tillsammans med WWSC och KTH bedriver inom nanocellulosa är av stort intresse i forskarvärlden.

Licentiatarbete ska öka styrkan hos högutbytesmassor

Tove Samuelsson har anställts som industrilicentiand hos MoRe i ett projektsamarbete med FSCN vid Mittuniversitetet.