Lab 48, 70 år av forskningsverksamhet

Många lokaler bär på en historia, men inte alla har fortsatt stor betydelse för framtiden. Lab 48 i MoRe-huset firar i år 70 år och är en byggnad där avancerad forskning och utveckling har skett, sker och kommer att ske.

Handpappersmakaren Sanny Holm besökte MoRe

Konsten att tillverka papper för hand är gammal och än finns eldsjälar som håller hantverket vid liv. Sanny Holm, handpappersmakare i fjärde generationen och som tillverkat papper för hand sedan tioårsåldern besökte MoRe och berättade och visade hur det går till att tillverka papper för hand.

Provningsjämförelse fiberdimensioner

Tillförlitlig mätning av fiberegenskaper online är avgörande för en jämn massakvalitet med önskade egenskaper. Därför finns ett intresse av att kunna jämföra egna mätresultat med andras liksom för att se att de är stabila över tid. Därför kommer MoRe att i januari 2019 starta en provningsring, Round Robin, där mätresultaten av standardmassor från deltagande företags mätare av fiberlängd och spet jämförs och redovisas

Stefans ledare: "Vart är vi på väg?"

En väl bevarad hemlighet, åtminstone fram till nu, är att jag ofta som tidsfördriv under olika typer av förflyttning, formulerar fraser i skallen som skulle kunna ha yttrats av Kristian Luuk på fredagskvällarna.

Examensjobb

MoRe söker kandidater för 2 examensjobb som båda inriktar sig mot att vidareutveckla analysmetoder som kommer att stödja forskning inom framtidens gröna process- och produktutveckling.

Unik bandpress för högre styrka av trähaltiga papper

I en ny stålbandspress kan starka förpackningsmaterial från lågenergi högutbytesmassa utvecklas. Tanken är att skapa förutsättningar för att dagens tidnings- och journalpappersbruk som använder högutbytesmassa relativt enkelt ska kunna modifiera sina pappersmaskiner och massaprocesser för tillverkning av förpackningsmaterial som i flera avseenden är bättre än dagens baserade på kemisk massa.

Så kunde Wasa bevaras för framtiden

Vad har MoRe och Regalskeppet Wasa gemensamt? Jo, båda har rötterna i MoDos forskningsverksamhet.

I mitten av 1960-talet besöktes MoDo FoU av dåtidens populära teknikprogram, Tekniskt Magasin, med programledaren Erik Bergsten eftersom MoDo FoU hade utvecklat en metod att göra trä okänsligt för fukt. Genom att impregnera trä med en etylenpolyglykol konserveras det, vilket var precis vad som behövdes när Regalskeppet Wasa bärgats ur Stockholms ström för att kunna bibehålla skeppet för framtiden.