Spjutmo kraftverk - eDNA ger fakta om vattenkraftens effekter på biologisk mångfald

Fisksammansättningen ovanför och nedanför Spjutmo kraftverk i Dalarna har inventerats med hjälp av akvatiskt eDNA och metabarkodning. Inventeringen har utförts av AquaBiota på uppdrag av Fortum Sverige. Arbetet är en del i Sveriges viktiga arbete med grön infrastruktur och innebär att det nu finns utmärkta underlag för att bedöma lämpliga åtgärder i sjön. DNA extraherades inom ramen av ett exklusivt samarbete mellan AquaBiota och MoRe Research AB

eDNA ger underlag till miljökonsekvensbedömningar

I samarbete med Tyréns och SWECO har AquaBiota inventerat groddjur och fiskar med akvatiskt eDNA och metabarkodning (analys av flera arter på en gång) för att ta fram underlag till deras arbete med miljökonsekvens­bedömningar. Underlagen är framtagna för att kunna användas till detaljplanearbete inför en utbyggnad av området kring Skelleftehamn samt konsekvensbedömningar av bygget av en dubbelspårig järnväg mellan Helsingborg och Ängelholm.

Företagardagen Örnsköldsvik 2018

Företagardagen Örnsköldsvik 2018 blev en lyckad tillställning med många intressanta kontakter och föreläsningar. MoRe hade en fin monter tillsammans med Domsjö Fabriker, Sekab och RISE Processum. Stort tack till alla som kom och besökte oss.

Tove Joelssons presentation på Science and Innovation Day 2018

Tove Joelsson presenterade hennes forskning kring starka förpackningsmaterial på Science and Innovation Day 2018. Titta på hennes presentation.

Lodjur inventeras med hjälp av eDNA från MoRe och AquaBiota

MoRe och AquaBiota är delaktiga i ett mycket spännande projekt för inventering av lodjur. En stor satsning med att inventera Lodjur kommer att bedrivas i vinter av länstyrelsen i Västra Götaland.

Att använda tekniken för eDNA underlättar arbetet då spårning är alternativet, vilket är mycket svårt i snöfattiga områden. AquaBiota samlar in DNA från tassavtrycken och upparbetas på MoRe Research.

 

18 olika fiskarter! MoRe hjälpte till att inventera fisken i Båven

AquaBiota har utvecklat en teknik med att samla in DNA i miljön. MoRe Research utför reningssteget i metoden. Det är en ypperlig metod vid inventering av fisk, vilket har visat sig i sjön Båven, Sörmland. 18 olika fiskarter simmar runt i sjön där Micaela Hellström, AquaBiota, har varit med i inventeringarna.  

Dr Zoheb Karim på Cellulose Workshop i Karlstad

I Karlstad den 13-14 november hålls den 8:de Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives.

Den 14 november kommer Dr Zoheb Karim att hålla en presentation i ämnet: Production of nanofibrillated cellulose reinforced nanopaper using pilot scale XPM.