Tove Joelsson presenterade på 11th Fundamental Mechanical Pulp Research Seminar

Tove Joelsson presenterade hennes spännande forskningsprojekt på 11th Fundamental Mechanical Pulp Research Seminar i Norrköping den 3 april. Titeln på hennes presentation var "Unique steel belt press technology for development of high strength wood-containing papers". Seminariet var anordnat av Mittuniversitetet.

Råvaruanalys för bestämning av kolhydrater, lignin och askämnen, ett spännande exjobb!

Nu ska Sandra Bergqvist göra ett spännande examensarbetare på MoRe, i samarbete med RISE Processum och Umeå Universitet med titeln; Råvaruanalys för bestämning av kolhydrater, lignin och askämnen.

Sandra kommer från Örebro universitet och går Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik.

Mittuniversitets FORIC General Assembly 2019 träffades i Örnsköldsvik

Den 27-28 mars samlades Mittuniversitetets FORIC General Assembly 2019 i Örnsköldsviks forskningstäta nav på Domsjöområdet. Framtidens forskare från forskarskolan FORIC (Forest as a resource industrial research college) träffades tillsammans med deras handledare för att under dessa dagar diskutera och inspirera det framtida arbetet.

 

Carl Kempes stipendium

Carl Kempe fick, på sin 80-årsuppvaktning av Örnsköldsviks kommun, ta emot en stor överraskning; Nyckel till Örnsköldsvik och ett stipendium instiftat i Carl Kempes namn. Jubilaren uppvaktades av bland andra kommunstyrelsens ordförande Per Nylén, kommunfullmäktiges ordförande Birgith Olsson Johansson och tidigare kommunalrådet Elvy Söderström.

MoRes styrelseordförande Carl Kempe fyller 80 år!

Den 8 mars uppmärksammade Handelskammaren, Industrigruppen, Öviks kommun och företag med en tydlig MoDo-historia att Carl Kempe fyllt 80 år. Carls främjande insats för värdeskapande från skogen och därtill nödvändig FoU är fantastisk!

Numera bara mobilnummer till MoRe Research!

Från och med nu försvinner de de fasta telefonnummer MoRe Research har haft, dvs dvs alla nummer av typen 0660 - xxx xx.

Fun Moreison på Örnsköldsviks Kommunfullmäktige

Den 25 februari spelade MoRe husband Fun Moreison på Örnsköldsviks kommunfullmäktige i samband med prisutdelningen av miljöpriset MiljÖrnen. De framförde låten "Fiber".