Certifieringsutbildning för renserioperatörer

P&L Nordic AB arrangerar certifieringsutbildningar för processoperatörer. Utbildningarna är skräddarsydda för respektive processavsnitt och sker i samarbete med MoRe när det gäller utbildningarna för renseri-, kokeri-, blekeri- och laboratoriepersonal. Senast hölls en certifieringsutbildning den 25-27 april i Örnsköldsvik för renserioperatörer med deltagare från Mörrum i söder till Munksund och Smurfit Kappa Kraftliner i norr.

Staffan, specialist på kemikalieåtervinning och miljöutredningar

Efter att ha gjort exjobbet i Husum, gick Staffan Magnusson ut KTH:s kemilinje med inriktning papper- och cellulosa 1992. Året efter anställdes han på MoDo FoU i Örnsköldsvik där han sedan dess har ägnat en stor del av tiden med utvecklingsfrågor och utredningar inom kemikalieåtervinningen och på miljösidan. Han har också, som den ende på MoRe, spelat fotboll mot Tomas Brolin!

Christina Wedin utbildade laboratoriepersonal hos Montes del Plata

Nyligen tillbringade Christina Wedin, Koordinator Analysteknik vid MoRe Research, en vecka i massabruket Montes del Plata i Uruguay. Hennes uppdrag var att vidareutbilda laboratoriepersonalen i kemiska analysmetoder såsom svavel-, karbonat-, oxalat- och metallanalyser.

Ultrarent eDNA-laboratorium invigt hos MoRe

MoRe Research har investerat i ett nytt ultrarent laboratorium, speciellt utformat för eDNA-extraktioner. Detta som ett led i ett samarbete mellan AquaBiota i Stockholm och MoRe Research vilket innebär att MoRe utför eDNA-extraktioner på uppdrag av AquaBiota.