Ultrarent eDNA-laboratorium invigt hos MoRe

MoRe Research har investerat i ett nytt ultrarent laboratorium, speciellt utformat för eDNA-extraktioner. Detta som ett led i ett samarbete mellan AquaBiota i Stockholm och MoRe Research vilket innebär att MoRe utför eDNA-extraktioner på uppdrag av AquaBiota.

Ett utmanande jobb som blev över förväntan

Orden är Jessica Sjöstedts, ljusmikroskopist hos MoRe sedan ett år tillbaka. ”Jag såg fram emot att börja hos MoRe men visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Men det har visat sig vara ett jobb med många utmaningar vilket gör mina arbetsdagar mycket intressanta och att jobbet är över förväntan”.

MoRe deltar i nytt stort projekt inom nanocellulosa

Med målet att etablera produktion av kristallin nanocellulosa, CNC, startar ett projekt för att utveckla en testbädd, TinyBTalented, för utveckling av nya applikationer i större skala. Satsningen har en budget på 8 miljoner kronor och i projektet ingår att etablera arbetsformer för framtida applikationsutveckling. Projektet, som leds av Processum, har en bred anslutning och deltagande parter är MoRe Research, Holmen, Melodea, Mittuniversitetet, Organofuel, RISE Kemi, material och ytor, S2Medical, SEKAB och Tetra Pak.

Raghu Deshpande har disputerat vid Karlstad universitet

Den 15 december försvarade Raghu Deshpande framgångsrikt sin doktorsavhandling "The initial phase of sodium sulfite pulping of softwood- A comparison of different pulping options" vid Karlstad universitet. Arbetet har varit ett samarbete mellan MoRe Research, Domsjö Fabriker och Karlstad universitets forskarskola VIPP och behandlar natriumbisulfitkokets första steg för framställning av dissolvingmassor.