Nanofiltrering i flera olika skalor

MoRe tillsammans med RISE Processum har utrustning för att utföra nanofiltrering i flera olika skalor, allt från 0,5 kubikmeter ner till milliliter som ger Er möjlighet att utföra bra screeningförsök men också för uppskalning. Vi har även stark kompetens inom detta område så kontakta oss gärna för ytterligare diskussioner.Inventering av fisk, flodkräfta och groddjur i Näsudden vatten, Skellefteå

I maj 2018 utförde AquaBiota på uppdrag av Tyréns AB, en eDNA-inventering av flodkräfta- och fisk- samt groddjursförekomst i Rudtjärnen, Skellefteå kommun. MoRe Research samarbetade som vanligt med AquaBiota med upparbetning av DNA-proverna.

eDNA-studie i Kenya upptäcker dödlig snäckfeber i vatten

Nu presenteras en spännande studie som visar möjligheten att bekämpa svåra sjukdomar i vattenmiljö. Artikeln innebär ett paradigmskifte från sjukdomskontroll till utrotning i och med att eDNA upptäcker den dödliga infektionssjukdomen bilharzia, snäckfeber, i vattenmiljö i ett tidigt skede, långt före den infekterar människan.

Avtackning av fyra ledamöter på Processums medlemsmöte

I samband med dagens medlemsmöte i RISE Processum avtackades avgående ledamöter i Intresseföreningen, i bolaget och i FoU-rådet för deras ovärderliga insatser i denna framtidssatsning. Lars Winter och Elvy Söderström lämnar styrelserna medan Sune Wännström och Kristina Elg-Christoffersson lämnar FoU-rådet.

Tove Joelsson presenterade på 11th Fundamental Mechanical Pulp Research Seminar

Tove Joelsson presenterade hennes spännande forskningsprojekt på 11th Fundamental Mechanical Pulp Research Seminar i Norrköping den 3 april. Titeln på hennes presentation var "Unique steel belt press technology for development of high strength wood-containing papers". Seminariet var anordnat av Mittuniversitetet.

Råvaruanalys för bestämning av kolhydrater, lignin och askämnen, ett spännande exjobb!

Nu ska Sandra Bergqvist göra ett spännande examensarbetare på MoRe, i samarbete med RISE Processum och Umeå Universitet med titeln; Råvaruanalys för bestämning av kolhydrater, lignin och askämnen.

Sandra kommer från Örebro universitet och går Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik.

Mittuniversitets FORIC General Assembly 2019 träffades i Örnsköldsvik

Den 27-28 mars samlades Mittuniversitetets FORIC General Assembly 2019 i Örnsköldsviks forskningstäta nav på Domsjöområdet. Framtidens forskare från forskarskolan FORIC (Forest as a resource industrial research college) träffades tillsammans med deras handledare för att under dessa dagar diskutera och inspirera det framtida arbetet.