Nyheter

Senaste

Raghu Deshpande forskare på sulfit- och sulfatkok

2017-11-21

Sedan i våras har Raghu Deshpande en postdoc-tjänst hos MoRe knuten till KTH. Det tvååriga projektet syftar till att skaffa ny kunskap om hur cellulosa, hemicellulosa och lignin är bundna efter massakoket jämfört med hur de är bundna i veden. Parter i projektet är MoRe, KTH, Kempestiftelserna, Domsjö Fabriker, Metsä Board Husum och Processum.

Tommy Nordin industrilicentiand i projektsamarbete mellan MoRe och Mittuniversitetet

2017-10-31

Sedan juni i år är Tommy Nordin industrilicentiand i ett forskningsprojekt som drivs i samarbete mellan Mittuniversitetet och MoRe Research. Projektets syfte är att sänka kostnaden för, och underlätta användandet av, styrkehöjande multilagerteknologi genom att ersätta karboxymetylcellulosa (CMC) med nanocellulosa.

Maria Edblad presenterade projektet ”Plasticerade nanocellulosa- cellulosakompositer” på Science & Innovation Day 2017

2017-10-18

Den 17 oktober hölls Science & Innovation Day i Sundsvall med rekordstort deltagande. 220 deltagare från företag, universitet och institut fick ta del av ett stort antal presentationer och posters från ett flertal forskningsprojekt. Maria Edblad, marknadskoordinator vid MoRe, presenterade Interreg-projektet ”Plasticerade nanocellulosa-cellulosakompositer med barriär och isolerande egenskaper”.

Stefans ledare i nyhetsbrevet; Symbios

2017-10-12

Ahh… bokslutstider! Denna spännande period på året då effekten av tidigare tagna strategiska beslut är under lupp, där lönen för hårt arbete förhoppningsvis betalas ut och där följden av yttre, ej påverkningsbara globala omständigheter slår igenom åt ena eller andra hållet. Jag talar om hösten… jag talar om skördetiden!

Anna Svedberg ny forskningschef hos MoRe Research

2017-10-12

Forskningsdelen har snabbt blivit en allt viktigare del av verksamheten hos MoRe Research. Flera av MoRes pilotutrustningar är lämpade för forskningsprojekt inom olika områden t.ex. nanocellulosa och teknologier för fibermodifiering. För att stödja den nuvarande forskningsverksamheten, liksom att successivt öka densamma, har Anna Svedberg, tidigare marknads- och utvecklingsansvarig, utsetts till forskningschef och ansvarig för MoRes forskningsverksamhet.

Rekordstort besök från KTH

2017-10-05

För åttonde året i rad besökte studenterna i KTH:s kurs Biofiber Chemistry under två dagar MoRe, Domsjö Fabriker, Processum, Sekab, AkzoNobel och Holmen Skog. Årets besök var rekordstort med hela 27 studenter samt Professor Monica Ek och doktorand Anna Ottenhall som kom.

Forskning från MoRe presenterad på ”The 16th Pulp and Paper Fundamental Research Symposium” i Oxford

2017-10-02

Den forskning som MoRe tillsammans med WWSC och KTH bedriver inom nanocellulosa är av stort intresse i forskarvärlden.

Licentiatarbete ska öka styrkan hos högutbytesmassor

2017-09-27

Tove Samuelsson har anställts som industrilicentiand hos MoRe i ett projektsamarbete med FSCN vid Mittuniversitetet.

Lars Lambertsson gör GC-MS analyser under Jonas Hannus föräldraledighet

2017-09-20

Jonas Hannu har tagit ett års föräldraledighet och i hans ställe för GC-MS-analyser har MoRe anställt Lars Lambertsson. Han är en mycket kvalificerad vikarie med mångårig erfarenhet av avancerade analyser.

Studiebesök av blivande jägmästare hos MoRe

2017-09-14

Traditionsenligt kom även i år en grupp blivande jägmästare till MoRe Research för att lära sig mer om hur vedråvara blir till papper eller viskosfibrer.

Nyheter 2017

Raghu Deshpande forskare på sulfit- och sulfatkok

2017-11-21

Tommy Nordin industrilicentiand i projektsamarbete mellan MoRe och Mittuniversitetet

2017-10-31

Maria Edblad presenterade projektet ”Plasticerade nanocellulosa- cellulosakompositer” på Science & Innovation Day 2017

2017-10-18

Stefans ledare i nyhetsbrevet; Symbios

2017-10-12

Anna Svedberg ny forskningschef hos MoRe Research

2017-10-12

Rekordstort besök från KTH

2017-10-05

Forskning från MoRe presenterad på ”The 16th Pulp and Paper Fundamental Research Symposium” i Oxford

2017-10-02

Licentiatarbete ska öka styrkan hos högutbytesmassor

2017-09-27

Lars Lambertsson gör GC-MS analyser under Jonas Hannus föräldraledighet

2017-09-20

Studiebesök av blivande jägmästare hos MoRe

2017-09-14

MoRe Research och PFI Instruments startar jämförande kvalitetskontroll för PFI-kvarnen

2017-09-13

MoRe fick besök från Indonesien

2017-09-12

Det blir en spännande höst hos MoRe

2017-08-25

Forskare från MoRe talade på TAPPI Nano 2017 i Montreal

2017-06-20

Christian Enfjord, ny laboratorieingenjör på Processteknik

2017-06-19

Exjobb om metodutveckling för kvantifiering av totalt reducerat svavel

2017-06-19

Christina Wedin utbildade laboratoriepersonal hos Montes del Plata

2017-06-07

Certifieringsutbildning för renserioperatörer

2017-05-23

Björn Källman är ansvarig för viskosförsök

2017-05-23

Staffan, specialist på kemikalieåtervinning och miljöutredningar

2017-05-23

MoRe har investerat i ett nytt ICP-instrument för snabbare metallanalyser och ännu lägre detektionsnivåer

2017-05-18

Internationell workshop om nanocellulosa i regenererade fibrer och filament

2017-03-15

Ultrarent eDNA-laboratorium invigt hos MoRe

2017-03-09

Ett utmanande jobb som blev över förväntan

2017-02-28

Förbättrade möjligheter och effektivare analyser av extraktivämnen med ny gaskromatograf

2017-02-02

MoRe deltar i nytt stort projekt inom nanocellulosa

2017-01-20