Nyheter

Senaste

Forskare från MiUn och UmU i Pecha Kucha på Ekmandagarna

2018-01-22

Tove Samuelsson (MiUn) och Jessica Gard Timmerfors (UmU) deltar som två av tio forskare i Sundbladsfonden Pecha Kucha-tävling som är en del av Ekmandagarna. Tove Samuelssons bidrag har rubriken ”Starka förpackningsmaterial från lågenergi högutbytesmassa” och Jessica Gard Timmerfors föredrag har titeln ”FLEXCHIPPER: Evaluation of a novel type of industrial wood chipping technology”

MoRe bygger ut forskningsverksamheten

2018-01-16

MoRe Research bildades 2001 med en verksamhet som huvudsakligen varit uppdragsbaserad baserad främst för kunder inom skogsindustrin. Men numera har MoRe också ett växande forskningsben.

MoRe anställer Senior processkonsult

2018-01-10

Från den första januari har Hans Grundberg anställts som Senior processkonsult på avdelningen för Processteknik hos MoRe Research. Han förstärker även företagets forskningsdel med en särskild inriktning mot bioraffinaderiprojekt. Hans kommer närmast från Domsjö Fabrikers innovationsavdelning DomInnova.

"Fiber", en ny musikvideo med Fun MoReison

2017-12-19

Grattis alla Fun MoReison fans! Lagom till jul har gruppen släppt en ny musikvideo med titeln "Fiber", en feberaktig hyllning till grunden för MoRes verksamhet.

Raghu Deshpande promoverades vid Karlstads universitet

2017-12-18

Vid årets Akademiska högtid den 20 oktober promoverades 26 nya doktorer vid Karlstads universitet. En av dessa var Raghu Deshpande från Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap som fick ta emot en välförtjänt lagerkrans för sin doktorsavhandling "The initial phase of sodium sulfite pulping of softwood- A comparison of different pulping options".

Byte av maskinförare på experimentpappersmaskinen

2017-12-14

Jan-Ove Häggström, som sedan slutet av 1970-talet varit ansvarig för MoRes experimentpappersmaskin, XPM, har med ålderns rätt gått i pension och i hans ställe har Saad Al-Beethani skolats in. Saad är sedan 2013 anställd hos MoRe som laboratorieingenjör på avdelningen för Processteknik och är nu maskinförare på XPM.

Cellulosa ersätter plast i framtidens förpackningsmaterial

2017-12-12

RISE PFI, Mittuniversitetet och MoRe Research är huvudaktörerna i det nyligen uppstartade Interreg-projektet PlastiCel. Projektet syftar till att utveckla nanocellulosa- och cellulosakompositer med barriär och isolerande egenskaper. Som en konsekvens av projektet kan exempelvis fisklådor, som idag huvudsakligen tillverkas av plast, i framtiden komma att bestå av temperaturisolerande kompositmaterial av cellulosa/nanocellulosa med goda barriäregenskaper mot fukt och luft.

Iggesund nöjda med MoRes insats i simuleringsprojekt.

2017-12-05

Under rubriken ”Simulering, ett kraftfullt verktyg för bedömning av framtida miljöpåverkan” presenterade Staffan Berg, Iggesund Paperboard, på årets SPCI Höstmöte i Varberg ett stort simuleringsprojekt som genomförts tillsammans med MoRe Research och FrontWay. Syftet med projektet var att inför en kommande produktionsökning utveckla en simuleringsmodell med vars hjälp förutsägelser kan göras om hur olika processförändringar påverkar utsläppssituationen.

Läs Stefans ledare: "Svart och vitt"

2017-12-05

December! Denna fantastiska månad då mörkret ska besegras och där vapnen utgörs av slingor, stakar, stjärnor i ett närmast oändligt antal med avseende på storlekar, färger och former.

MoRe på SPCI:s Höstmöte

2017-12-04

Som vanligt deltog representanter för MoRe på SPCI Höstmöte, vilket denna gång var förlagt till Varberg den 22-23 november och med ett intressant studiebesök till Södra Cells bruk i Värö. Programmets första dag upptogs av SPCI:s årsmöte, information om BillerudKorsnäs stora satsning i Gruvön samt i övrigt med stort fokus på Södra Cells satsning i Värö och på Södras Innovationsverksamhet.