MoRe i media

För hård flisbasning kan sänka rivstyrkan

2018-02-27

Basning av flis är nödvändig vid kontinuerlig kokning och används även ofta vid batchkokning.

Papper och massa