MoRe i media

MoRe anställer Senior processkonsult

2018-01-16

Från den första januari har Hans Grundberg anställts som senior processkonsult på avdelningen för Processteknik hos MoRe Research. Han förstärker även företagets forskningsdel med en särskild inriktning mot bioraffinaderiprojekt. Hans kommer närmast från Domsjö Fabrikers innovationsavdelning DomInnova.

Papper och Massa