MoRe i media

Lyckat doktorandprojekt om ny teknik för flisning

2020-11-02

Jessica Gard Timmerfors, doktorand vid Umeå universitets företagsforskarskola IDS, har disputerat med sin avhandling "Wood Chips for Kraft and Sulfite Pulping - Evaluation of Novel Forest-Industrial Drum-Chipping Technology".

Papper och Massa

Skogen

Skog Supply

Dagens Miljöteknik.se