MoRe i media

Ny studie på orienterade massafiberark

2022-10-13

Två forskare vid MoRe Research, Diana Reyes Forsberg och Oskar Westin tillsammans med KTH, publicerade nyligen en artikel med titeln "En metod för kemisk och fysikalisk modifiering av orienterade massafiberark.

Papper och massa