Nyheter

Film Bioeconomy Arena

2024-01-26

Nu finns en film om Bioeconomy Arena där RISE samlar infrastruktur och förmågor för utveckling, uppskalning och kommersialisering av nya biobaserade produkter och lösningar. Genom industrinära samarbete byggs en flexibel innovationsmiljö från lab- till pilot- och demoskala byggts upp, där utveckling längs med hela värdekedjor möjliggörs.

Se film om Bioeconomy Arena