Nyheter

Ledare nyhetsbrev Det börjar töa…

2024-03-05

Ett stort grattis till Stefan Svensson som belönades med Ekmanmedaljen på Ekmandagarna i januari!! Stefan fick den för sitt arbete med att, tillsammans med sina kollegor, utveckla verktyg för optimering av massabrukens processer. Han har under många år varit VD för MoRe och där aktivt drivit på för att utveckla stödet till industrin. En mycket välförtjänt medalj!

Just nu är situationen inom stora delar av industrin tuff, på en del ställen tuffare än under finanskrisen, därför är det speciellt kul att kunna berätta om satsningar inom området.

Det kommer ju en vår efter även denna vinter och med den viktiga position som massa- och pappersindustrin har inom ett mer hållbart samhälle är det viktigt att vi fortsätter att utveckla oss.

Den stora satsning som svenska staten gör med 350 MSEK för att i RISE regi bygga upp en än starkare testbäddsinfrastuktur inom bioraffinaderiområdet (Bioeconomy Arena) börjar nu leverera.

Pilothallen i Örnsköldsvik är nu klar och vi har börjat inreda den med nya testbäddar. Närmast kan vi se att en testbädd för skummade cellulosamaterial kommer att vara klara att köra projekt på inom några månader. Testbädd för våtformning i Stockholm är också på gång.

Fantastiskt roligt att se denna stora satsning börja ta form. Nu ser vi fram emot att köra igång dessa nya avancerade anläggningar och börja jobba med nya spännande industriprojekt. Det har under den senaste tiden kommit många förfrågningar om de nya framtidsfokuserade möjligheterna som vi håller på och skaffa oss.

Vi ser verkligen fram emot våren där tjälen släpper, snön smälter och där forsknings- och utvecklingstillväxten tar fart där nämnda, av naturlagarna styrda, processer möts… 😊!

//Magnus Larsson