Formette

I den dynamiska arkformen kan fiberanisotropin varieras

I MoRes dynamiska arkformare, Formetten, kan fiberanisotropin styras så att den motsvarar papper producerat i en modern pappers- eller kartongmaskin. Samma ytvikt och anisotropi kan ställas in som kundens egen maskin. 

Formetten har en hastighet på 1200 m/min och genom att variera mäldstråle och virahastighet kan en fiberanisotropi uppnås som motsvarar situationen på aktuell pappers- eller kartongmaskin. Ark kan produceras i ytvikter mellan 30 och 280 g/m2.

Kartong med upp till fems skikt kan byggas upp aktuella mälder, vilket gör Formetten användbar för en lång rad undersökningar vid produktutveckling, utprovning av nya mäldkemikalier, fyllmedel, fiberblandningar m.m.

Kontaktperson: Lars Sundvall, 
Tel. 0660 750 40, mobil 070 526 52 21,
E-post