Nyheter

Toward Sustainable Viscose-to-Viscose Production - artikel i MDPI

2024-06-24

Forskare Diana Reyes Forsberg har tillsammans med Nadine Hollinger, Jenny Bengtsson, Tahani Kaldeus, The Loop Factory publicerat en artikel som visar på att potentialen för att använda kasserade viskostextilier för att producera viskosfirer av hög kvalitet begränsas av cellulosans låga molekylvikt och dess ytterligare minskning i återvinningsprocessen.

Artikeln presenterar en enkel metod för att upparbetning av kasserade viskostextilier för att producera återvunna viskosfibrer av hög kvalitet. Studien visar att kasserade viskosfibrer har potential att ingå i en cirkulär textilvärdekedja.

Läs hela artikeln här.

  • PhD Diana Reyes Forsberg

    Läs mer

  • Nadine Hollinger