Diana Reyes Forsberg

Diana Reyes Forsberg

Titel: Senior forskare, projektledare

Forskningsområden: Regenererade cellulosafibrer, Karboximetylcellulosa, cellulosa, nanocellulosa och biokompositer.

Erfarenheter: Doktorand i teknisk kemi med fokus på aktivering av upplösande cellulosamassa genom alkalibehandling med NaOH. Industriell erfarenhet av produktutveckling för specialmassa, samt felsökning i produktionsprocesser. Projektledare för både internt och externt forskningsprojekt.

Publicationer

Kontakt: 070 – 273 22 34, E-post

  • Diana Reyes Forsberg