Tissuepaket

Tissuepaket

 • Aska (ISO 1762, 2144)
 • Fukthalt (ISO 287)
 • Ytvikt (ISO 12625-6)
 • Tjocklek, bulk och densitet (ISO 12625-3)
 • Dragstyrkaeegenskaper (ISO 12625-4)
 • Dragstyrka våt (ISO 12625-4)
 • Färg (ISO 12625-15)
 • Ljushet (ISO 12625-7)
 • Opacitet (ISO 12625-16)
 • Mjukhet (STFI PR-124(79)-MJ)
 • Betaradiogram <100 gsm
 • Kräppningsgrad
 • Ytråhet, Bendtsen/PPS (ISO 8791-2, -4)
 • Sughöjd, Klemm metod (ISO 8787)
 • Vattenabsorption, lutande plan
 • Beständighet (acc åldring, xenonljus mm)

För mer information och prisuppgifter kontakta: Pia Renström, 070-381 56 57, E-post

Om ni vill diskutera processlösningar kring detta område kontakta gärna: Lars Sundvall, 070-5265221, E-post