Utbildning

Omfattande kunnande

Kompetensutveckling, vidareutbildning och certifiering av personal har blivit allt viktigare inom skogsindustrin. Den tekniska utvecklingen går fort och kunskap är delvis en färskvara som måste uppdateras. Antalet anställda minskar och allt högre kompetenskrav ställs på personalen. MoRe samarbetar därför med utbildningsföretaget P&L i certifierande operatörsutbildningar inom kokning och blekning samt inom laboratoriesidan. 

MoRe har ett omfattande kunnande om massaprocessens kemi och om analyser och är därför underleverantör till P&L i flera av deras utbildningar och certifieringar inom dessa områden. Det kan gälla processoperatörer för sulfat-, sulfit- och mekmassaproduktion, papperstillverkning liksom för laboratoriepersonal.

Utbildningarna förläggs på olika, ofta centrala platser i landet. Laborantutbildningarna är i Stockholm. Dessutom skräddarsyr P&L och MoRe bruksspecifika utbildningar enligt önskemål från enskilda bruk och företag.Kontakter:
Stefan Pettersson, P&L, 
Tel. 0451-74 44 10, e-post stefan.pettersson@pol.se
Stefan Svensson, MoRe Research
Tel. 0660-750 35, e-post stefan.svensson@more.se