Analyspaket

Analyspaket

Råvarukontroll:

Analyspaket för flis (Bra när ni vill utvärdera er nya flis)

Utvärdera era massor med hjälp av vårt analyspaket för massa.

Få kontroll på era fyllmedel hos oss.

När ni köper in nya kemikalier kan det vara bra att veta att den nya är lika bra som den gamla kemikalien. Vi kan hjälpa er att analysera tex:

Detta är bara exempel, ta kontakt med oss så hjälper vi er. 

Kontakt: Christina Wedin 070-5449399, E-post

Dissolving:

Analyspaket för dissolvingmassor

Våtändeskemi:

Utvärdera system för våtända och mäldkemi mha vårt analyspaket.

Pappersprodukter:

Utvärdera tissue med hjälp av vårt analyspaket för tissue/mjukpapper.

Använd er av vårt analyspaket för förpackningar för utvärdering.

Analyspaket för ytor

Vi kan utvärdera ert fuktvatten.

Processkemikalier:

Paket för att analysera såpa

Analyspaket för tallolja

Lutar

Bakvatten

Kalk

Vatten:

Avloppsvatten

Havsvatten

Sötvatten

Brackvatten

Lakvatten

Slam och sediment

 

Processlösningar

Kontakta gärna någon av dessa personer om ni vill diskutera processlösningar inom:

Kemikalieåtervinning och miljöutredningar: Staffan Magnusson 070-2223132, E-post

Bioraffinaderifrågor: Hans Grundberg, 070-5274105, E-post

Pappersrelaterade processfrågor: Lars Sundvall, 070-5265221, E-post

Dissolving och cellulosaderivat: Hanna Rammsy, 072-5006609, E-post

Vedfrågor: Torbjörn Sjölund, 070-6585821, E-post