Stavbestrykning

Stavbestrykning

I bänkbestrykaren kan många nya kemiska lösningar användas vid bestrykningen såväl som traditionella smetar och ytlim. Viskos, nano och lut är några exempel på nya lösningar som kan användas. Dessa lösningar förs på provet med hjälp av en stav. Olika stavar finns att tillgå, allt från släta till rillade för olika påläggsmängder och lösningar. Efter bestrykningen så torkas ytan i en IR-tork och fler lager kan läggas på eller så kan provet testas i vårt lab.

Olika ytlim och smetar kan kokas och förberedas i vår jetkokare. Vanligtvis används  A4 format vid bestrykning men även mindre format går att bestryka. Det är en snabb metod  att stavbestryka som inte kräver så stora mängder material.

Efter bestrykningen finns det även många olika möjligheter att testa den nya bestrukna ytan på hos oss i våra lab, exempelvis kontaktvinkel, ytråhet och friktion. Vi har Cobb och Cobb unger som är ett bra komplement till övriga analyser av ytan. Vi kan mäta många olika styrkor,  luftpermeans och luftpermabilitet. Detta är ett axplock av våra analyser, möjligheterna är många. Film om absorptionsmetoder.

Kontakt: Pia Renström, 070-3815657, E-post

Stavbestrykning

  • Stärkelsekokare

    Vi har en ytlimsstärkelsekokare, den är mycket användbar vid utvärderingar av olika stärkelsetyper, optiska vitmedel eller konverteringsmedel för ytlim.

    Läs mer