MoRe i media

MoRe i media

Jessica Gard Timmerfors får Gunnar Sundblads pris

2021-09-16

Ett forskningsområde som har slumrat sedan glansdagarnas 60- och 70-tal men som återaktualiseras nu när resurseffektivitet och att göra det mesta av varje träd väger tyngre än någonsin.

Panta på stan!

2021-06-18

I sommar deltar Örnsköldsviks kommun i ett pilotprojekt tillsammans med RISE där pant testas på engångsmuggar för take away. Syftet är att öka källsorteringen på allmänna platser.

Lyckat doktorandprojekt om ny teknik för flisning

2020-11-02

Jessica Gard Timmerfors, doktorand vid Umeå universitets företagsforskarskola IDS, har disputerat med sin avhandling "Wood Chips for Kraft and Sulfite Pulping - Evaluation of Novel Forest-Industrial Drum-Chipping Technology".

Sture får Ekmanmedaljen 2019

2020-02-12

Byte av hjärtklaff fick Sture Noréus att missa prestigefylld utnämning – nu har han ärats för sitt unika arbete.

Sture Noréus får utmärkelsen Ekmanmedaljen

2019-11-26

Sture Noréus kommer att tilldelas utmärkelsen Ekmanmedaljen 2019 av Svenska Pappers- och CellulosaIngenjörsföreningen på Ekmandagarna 2020. Sture har varit drivande inom många banbrytande utvecklingsprojekt inom massaindustrin, främst i anknytning till MoDo.

RISE går in som ägare i MoRe Research i Örnsköldsvik

2019-10-25

Forskningsinstitutet RISE köper 60 procent av aktierna i MoRe Research. Örnsköldsviksföretaget MoRe Research är ledande inom forskning, analyser och industrinära process- och produktutveckling i papper-, massa- och bioraffinaderiindustrin. Affären är en del av RISE satsning på att expandera verksamheten längs Norrlandskusten.

Pilot equipment facilitates nanocellulose development

2019-10-08

Nanocellulose is perhaps not on everyone’s lips but is a widely spread buzz word within our industry. A “googling” on the word nanocellulose while writing this article resulted after a search time of 0.45 seconds in some 701,000 hits. So the topic is obviously a hot one

Björkbark kan ha hybrofoberande effekter

2019-09-05

Enligt professor Bjarne Holmbom från Åbo Akademi kan björkbark ge pappersytan hydrofoberande effekter. Det skriver MoRe Research som nyligen tog del av Holmboms forskning kring björkbarkens potentiella användningsområden.

Nya möjligheter att optimera sulfitprocessen

2019-06-18

MoRe-forskaren Raghu Deshpande har i sitt doktorandarbete och det fortsatta postdoc-arbetet tagit fram nya forskningsresultat som öppnar nya möjligheter till optimering av sulfitprocessen. Resultaten av sammanlagt sju års forskningsarbete presenterades under rubrikerna ”Sodium sulfit pulping of softwood” och ”Lignin-carbohydrate complexes studies during dissolving pulps production” nyligen hos MoRe Research.

Prisutdelning MiljÖrnen 2018

2019-02-26

Prisutdelning och FunMoreison spelar på Örnsköldsviks Kommunfullmäktige