Intervju med MoRe Researchs grundare Sture Noreus

Intervju med MoRe Researchs grundare Sture Noreus

- Vår idé för MoRe att på ett fabriksnära och strikt neutralt sätt vara en kompetent och praktisk partner till våra kunder håller, berättar Sture Noréus, som bildade MoRe Research. Det är effektivare att dela resurser än att alla företag ska ha en full uppsättning av pilotutrustningar, analysinstrument och kompetent personal för alla eventualiteter.  

Med anledning av att MoRe i år firar sitt 10-års jubileum har vi pratat med Sture Noréus, mannen som grundade MoRe och var dess förste VD. 

- I slutet av 1990-talet utredde MoDo hur dess forsknings- och utvecklingsverksamhet skulle se ut utan att komma till ett definitivt beslut. I samband med att Modo Paper bildades genom sammanslagningen av MoDo Paper och SCA Fine Paper hamnade MoDo FoU i det nya företaget. Vi fick en överkapacitet i labbet när resten av det som blev Holmen försvann och den såldes i form av uppdrag till andra företag. Efter endast åtta månader såldes Modo Paper till Metsä Serla, vilket blev M-real. 

- De nya ägarna hade inget intresse av att behålla ett stort lab i Sverige så det gällde att hitta en lösning för verksamheten. Jag tog på mig uppgiften att skapa ett forsknings- och utvecklingsbolag för att ta vara på den kompetens och utrustning som byggts upp under MoDo-åren. Så från början hade jag därför ett bolag men inga ägare. Eurocon visade ett intresse för att bli delägare och sedan kom också M-real, Kempestiftelserna och Domsjö Fabriker med. Alla hade olika skäl för sitt ägande men kombinationen blev bra liksom att Carl Kempe hela tiden varit en bra styrelseordförande.

- Den 3 januari 2001 drog vi igång med ägare men saknade ett riktigt namn. Vi kunde inte använda namnet MoDo men jag ville ha ett namn med grön text och det skulle se ut som MoDo, eftersom MoDo hade ett mycket bra rykte för sin FoU-verksamhet. Resultatet blev MoRe Research, vilket också är en ordlek om behovet av "mer forskning". Samtidigt lade vi rabarber på www.more.se, en bra och enkel webadress.

- MoRe har inga restriktioner från ägarna om vilka våra kunder ska vara utan vi har hela tiden helt fritt sökt och fått våra uppdrag. Vår sekretess gäller även gentemot ägarna. De vet inte vilka uppdrag vi har och för vem och det har fungerat under alla år. Det viktiga för våra ägare är att företaget utvecklas.

En grundbult i verksamheten är Hela vägen-konceptet som utarbetades av Stefan Svensson och hans medarbetare. MoRe kan mäta på alla relevanta punkter i ett bruk och jämföra med sin referensfabrik, en databank som är MoRes egen. På så vis kan man säga hur bra den aktuella fabriken går och var åtgärder måste sättas in. Enskilda processteg, liksom hela massalinjer, kan studeras och jämföras med motsvarande steg i MoRes referens.

- Under MoRes tio år har sex lab inom skogsindustrin i Sverige lagts ner, men inget har gått vår väg och uppstått som ett eget företag. Det gör att vår tes om att dela resurser är ännu mera giltig idag än för tio år sedan. 

Vad gör du nu?
- Jag har visserligen passerat 65 men är fortfarande efterfrågad. Mitt största intresse har alltid varit att trimma fabriker och sådana uppdrag får jag, men jag deltar också i olika utvecklingsprojekt. De flesta jobben gör jag numera under vinterhalvåret. 

Så det där med pension betyder inte att vara ledig och slappa. Men vem hade trott att det skulle vara pensionärsmelodin för Sture Noréus?