Policies

Sekretesspolicy
När du samarbetar med oss kan du känna dig fullständigt trygg med hur vi hanterar din information och dina resultat. Vår kundrelation baseras på största förtroende och etik beträffande informationsutbyte. Vår policy är att du som kund alltid äger resultat och information. För strategiskt känsliga projekt skriver vi sekretessavtal.

Leveranspolicy
Leveranstider och avslut för projekt är en högt prioriterad del av vår kundrelation och styr våra aktiviteter. 

För kemiska och fysikaliska analyser är den normala leveranstiden inom 15 arbetsdagar från det att proverna kommit till laboratoriet. 

För projekt inom Hela vägen® görs överenskommelse om leveranstiden i respektive fall.

För prioriterade prover - exempelvis reklamationer och fabriksstörningar - är leveranstiden betydligt kortare och bestäms efter överenskommelse med kunden. 

Neutralitetspolicy
MoRe Research är fristående och neutralt på marknaden. Detta är en viktig grundsten i företaget och möjliggör aktivt deltagande i exempelvis reklamationsärenden, garantiuppföljningar och leverantörsutvärderingar.

Integritetspolicy