Policies

Sekretesspolicy
När du samarbetar med oss kan du känna dig fullständigt trygg med hur vi hanterar din information och dina resultat. Vår kundrelation baseras på största förtroende och etik beträffande informationsutbyte. Vår policy är att du som kund alltid äger resultat och information. För strategiskt känsliga projekt skriver vi sekretessavtal.

Neutralitetspolicy
MoRe Research är fristående och neutralt på marknaden. Detta är en viktig grundsten i företaget och möjliggör aktivt deltagande i exempelvis reklamationsärenden, garantiuppföljningar och leverantörsutvärderingar.

Integritetspolicy