Affärskoncept

Affärskoncept

MoRe Research erbjuder er, med vårt breda utbud av instrument, pilotutrustning och forskare möjligheterna, att testa nya produkter eller utveckla dina befintliga produkter mot en grönare värld. Våra fokusområden är träråvara och massautveckling för både bioraffinaderiutveckling, nanocellulosa och cellulosaderivat av olika slag och mer traditionella applikationer som papper, förpackningsmaterial och hygienpapper. Hela vägen® har varit vår arbetsmetod i många år men är också en attityd som genomtränger vårt arbete med en helhetssyn och förståelse för hur delprocesserna påverkar varandra och slutprodukten. Kom och besök oss för att se vad vi kan göra för dig och din process.