eDNA-laboratorium

eDNA-laboratorium

MoRe Research har investerat i ett ultrarent laboratorium, speciellt utformat för eDNA-extraktioner. Detta som ett led i ett samarbete mellan AquaBiota i Stockholm och MoRe Research vilket innebär att MoRe utför eDNA-extraktioner på uppdrag av AquaBiota.

Alla levande organismer, växter, djur och bakterier lämnar DNA-spår efter sig i miljön i form av svett, slem, avföring, sperma, ägg, hår och döda celler eller celldelar. Dessa genetiska fingeravtryck finns i miljön där organismen har vistats och kallas därför miljö-DNA eller environmental DNA och förkortas eDNA. Djur som dricker vatten eller simmar i ett vattendrag lämnar också DNA-spår efter sig. Idag är det fullt möjligt att ta reda på vilka sorters djur, fiskar och växter som finns under ytan i en sjö, flod eller i havet genom att samla in en liten mängd vatten och sedan analysera DNA-spåren med hjälp av genetiska metoder.

eDNA ger helt nya möjligheter att inventera miljön och arter genom dessa banbrytande molekylära metoder. Metoden är extra användbar då det är viktigt att upptäcka sällsynta, skygga, skadliga eller okända arter i ett ekosystem. eDNA har utvecklats enormt under de senaste 10 åren och används nu för en rad olika uppgifter.

Det nya, ultrarena laboratoriet som utformats speciellt för eDNA extraktioner invigdes nyligen. Micaela Hellström, som deltagit i uppbyggandet av flera eDNA-labb tidigare, har varit rådgivare vid utformningen. eDNA-extraktioner är en väldigt viktig del i hela eDNA-kedjan och laboratoriet uppfyller alla standarder för kontaminationsfria utrymmen och sköts av välutbildade och dedikerade tekniker på MoRe.

eDNA-tekniken används främst för inventering av naturliga miljöer och AquaBiota använder t.ex. för närvarande eDNA-tekniken för att utifrån ett fåtal mindre vattenprover från en sjö avgöra vilka fiskarter som finns i respektive sjö. Den avses också kunna användas för exempelvis inventering av vattenmiljön kopplat till fabrikers kontrollprogram eller för legionellakontroll i bioreningar.

Länk till AquaBiota

Kontakter AquaBiota:
Johan Spens, Fil Dr Limnologi
tel. 08 52 23 02 43, mobil 072 559 00 94, E-post

Micaela Hellström, Fil. Dr. marin ekologi och genetik
tel. 08 52 23 02 50, mobil: 070 782 03 10, E-post

Kontakt MoRe Research:
Robert Selling, 070 522 73 99, E-post