Tallolja

Tallolja och såpa

Exempel på analyser som MoRe kan göra kring talloljeproduktion är:

Såpa: Tallolja (maximalt teoretiskt utbyte i såpa), luthalt, kalcium (viktig för t.ex. inkrustbildning) och torrhalt. Tallolja: Syratal, neutralämnen (oförtvålbara ämnen), sammansättning m.a.p. fett- och hartssyror, vattenhalt och askhalt. Lämplig provmängd för analys är 500 g.

Det är även av intresse för våra kunder att analysera den mängd tallolja som följer med lutströmmen och en vanlig analys vi gör är därför analys av tallolja i olika lutar. I processen är det varmt och såpan är ofta löst i luten men när provet kommer till MoRe och är nerkylt flyter såpan upp till ytan och det är svårt att homogenisera provet igen. För att säkerställa kvalitén på analysresultaten använder vi därför hela provet så att vi får med all såpa i lutprovet. För just analys av tallolja i lut vill vi därför ha ett separat prov, 100-250 ml är lämplig provmängd. Vill man även ha andra analyser på luten skickas ett separat prov för detta.

Kontakt: Robert Selling, 070 522 73 99, E-post

Processlösningar

Kontakta gärna någon av dessa personer om ni vill diskutera processlösningar inom:

Kemikalieåtervinning och miljöutredningar: Staffan Magnusson 070-2223132, E-post

Bioraffinaderifrågor: Hans Grundberg, 070-5274105, E-post

Pappersrelaterade processfrågor: Lars Sundvall, 070-5265221, E-post

Dissolving och cellulosaderivat: Hanna Rammsy, 072-5006609, E-post

Vedfrågor: Torbjörn Sjölund, 070-6585821, E-post