Lutar

Lutar

 • Fiberinnehåll
 • Hydroxider, karbonater  Lignin
 • Metaller
 • Oxalsyra
 • Sulfid, sulfit, sulfat, tiosulfat, total-S
 • Tallolja
 • Terpener
 • Molekylviktsfördelning lignin
 • Hydroxysyror
 • Flyktiga syror

Svartlutar

 • Kolhydrater Totalt, polymer, fria
 • Hydroxysyror
 • Flyktiga syror (ättiksyra, myrsyra)
 • Metaller
 • Karbonat
 • Sulfid, sulfat, tiosulfat, total-S
 • Restalkali (hydroxid)
 • Lignin
 • Molekylviktsfördelning lignin
 • Terpener
 • Tallolja
 • Oxalat
 • Fiberinnehåll
 • Torrhalt
 • Askhalt

Vit- och grönlut

 • Alkalihalt, totalt, aktivt och effektivt alkali
 • Kalium och natrium
 • Karbonat
 • Klorid
 • Metaller, Si, Al, Ca, Mg mm
 • Sulfat
 • Sulfid
 • Sulfit
 • Svavel, totalhalt

Kontakta Christina Wedin, 070-5449399, E-post