Dissolving

Dissolving

I spåren av det ökande intresset för att ytterligare förädla råvaran för att få ut ett större värde har intresset för tillverkning av dissolvingcellulosa stigit. I MoRes mikroanläggning för viskostillverkning kan alla steg från dissolvingcellulosa till färdig viskoslösning simuleras.

I merceriseringssteget behandlas cellulosa med natriumhydroxid till en slurry, vilken pressas för att få alkalicellulosa. Vid rivningen sönderdelas den pressade alkalicellulosan för att öka reaktionsytan. Detta ger en jämnare syrefördelning i efterföljande förmognadssteg samt jämnare upptagning av koldisulfid vid sulfidering. I förmognadssteget minskas viskositeten (DP) till lämplig nivå för vidare spinning av tråd. Efter sulfideringssteget sker upplösning och eftermognad, varefter lösningen är färdig att spinnas till viskosfibrer.

I viskospiloten kan enskilda massor, liksom olika cellulosablandningars lämplighet för viskostillverkning utvärderas. Man kan göra screening-försök för att undersöka olika processparametrars inverkan på olika dissolvingcellulosor samt testa olika hur väl en cellulosa fungerar vid givna processinställningar. Det är även möjligt att utvärdera olika processkemikalier, testa olika additiv för fiberegenskaper och så vidare.

Gå hela vägen från stock till tråd.

Läs mer om vår:

Viskospilot

Spinnpilot

Länk till våra filmer om viskostillverkning och vår spinnpilot.

Karaktärisering av viskosfiber:

-Cellulosa and cellulosa derivat
-Viskos
-Spunna fibrer
Läs mer om det här och se även filmen
Analyspaket dissolving

Kontakt

  • Spinnpilot

    Du kan utvärdera både spinnprocessen och trådens egenskaper

    Läs mer

  • Den nya viskospiloten är på plats!

    Vi kan nu producera större mängder viskos.

    Läs mer