Analyser

Kompetens, utrustning och ackreditering för avancerade analyser.

MoRe Research har skapat en kraftfull resurs för såväl kemiska, fysikaliska och grafiska analyser som för flis- och vedanalyser. Utrustning och metoder täcker hela behovet av analyser från vedråvara till färdiga produkter av olika slag, men används naturligtvis också för kunduppdrag från andra branscher när analysuppgifterna kan lösas med våra metoder och vårt kunnande.

Ett viktigt analysområde är miljörelaterade vattenanalyser där vi  gör analyser på uppdrag av skogsindustrin, andra företag, kommuner och privatpersoner. För dessa analyser har MoRe ackrediterats av Swedac vilket borgar för analysresultatens kvalitet.

Läs mer om vad vi kan göra med processvätskor och inom bioraffinaderi.

Vi kan analysera:

Kontakt

 

 

Utrustning

 • Kemiska Analyser  Ladda ner som PDF
  • Bakvatten
   Anjoner ISO 10304-1
   ASA, totalhalt KA 40.201
   Karboxylsyror KA 80.309 / KA12.207
   Katjonbehov SCAN W-12
   Kolhydrater, totalhalt KA 10.202
   Lignin KA 40.203
   Optiskt vitmedel KA 10.228
   Stärkelse SCAN-P 91
   Uronsyror KA 10.203
  • Kalk
   Fri kalk SCAN-N 25
   Metaller
   Na, Mg, Ca, Mn, Fe, Al, Si, P, S mm SCAN-N 26 mod.
   Syralösligt natrium SCAN-N 26
   Torrhalt SCAN-N 23
   Vattenlösligt natrium SCAN-N 27
  • Kemikalier
   ASA, kvalitetskontroll KA 60.205
   Skumdämpare, torrhalt SCAN-N 22:96
  • Papper och kartong
   AKD, hydrolyserad KA 10.215
   AKD, totalhalt KA 10.215
   Alkalireserv ISO 10716
   ASA, totalhalt KA 10.216
   Askhalt, 900°C ISO 2144
   Bestrykningslager, antal, sammansättning SEM
   Bestrykningstjocklek Ljusmikroskopi/ SEM
   Diisopropylnaftalener, DIPN EN 14719
   Fiberanalys, masatyp och vedslag ISO 9184
   Flyktiga organiska föreningar KA 10.222
   Fukthalt ISO 287
   Fyllmedel, typ och mängd SEM
   Fyllmedelsfördelning, z-riktning SEM
   Kallvattenextrakt EN 645
   Karbonat, TIC SCAN-N 32
   Konduktivitet, vattenextrakt ISO 6587
   Kärlceller Ljusmikroskopi
   Metaller
   Ca, Cu, Fe, Mg, Mn SCAN-CM 38
   K, Na SCAN-CM 63
   Cd, Pb SCAN-CM 54
   Al, Ba, Co, Cr, P, Si, Zn mm ICP-OES
   OBA fördelning, z-riktning Ljusmikroskopi
   Optiskt vitmedel KA 10.228
   Pentaklorfenol ISO 15320
   pH, vattenextrakt ISO 29681
   SEM-bild SEM
   Stärkelse, totalhalt SCAN-P 91
   Stärkelsefördelning, z-riktning Ljusmikroskopi
   Torrhalt ISO 638/EN 20638
   Tvärsnittbild Ljusmikroskopi/ SEM
   Varmvattenextrakt EN 647
   Vattenextraherbar substans EN 920
   Yt pH Tappi T 529 om-88
   Åldringsbeständighet och hållbarhet-Arkivpapper ISO 11108
   Åldringsbeständighet och hållbarhet-Dokumentpapper ISO 9706
  • Processvätskor
   Alkoholer KA 11.207
   Antrakinon KA 10.225, KA 80.317
   COD SS028142-2
   DMS, DMDS, MM KA 11.204
   Extraktivämnen, GC-MS KA 11.200
   Extraktivämnen, grupp separation, gaskromatografi KA 11.200
   Extraktivämnen, utsaltningsmetod, gravimetriskt KA 11.305
   Fosfat ISO 10304-1
   Fosfor, totalhalt SCAN-N 38 mod
   Furfural, HMF, levulinsyra KA 80.309
   Karboxylsyror KA 80.309 / KA 12.207
   Katjonbehov SCAN-W 12
   Kisel, totalhalt KA 11.002
   Klorat SCAN-W 10
   Klorid ISO 10304-1
   Klorit ISO 10304-4
   Kolhydrater, lösta KA 80.311
   Kolhydrater, totalhalt KA 10.202
   Komplexbildare, EDTA, DTPA, NTA SCAN-W 11
   Konduktivitet EN 27888, / ISO 7888
   Lignaner GC-MS
   Lignin KA 11.202
   Lignosulfonat, molekylviktsfördelning KA 11.307
   Löst organiskt kol, DOC SS028199, EN1484
   Metaller
   Ca, Mg, Mn, Al, Si, Fe SCAN-N 38
   Ba, Cu, K, Na, P, Zn mm ICP-OES
   löst Ca KA 11.004
   Nitrat ISO 10304-1
   Oförtvålbara ämnen (neutralämnen, gravimetriskt) SCAN-T 13
   Oxalsyra, löst halt SCAN-N 39
   Oxalsyra, totalhalt SCAN-N 39
   pH SS028122
   Sulfat ISO 10304-1
   Sulfit, sulfat, tiosulfat SCAN-N 36
   Suspenderat material EN 872
   Suspenderat material, 70 um SS 028138
   Svavel, totalhalt SCAN-N 35
   Terpener KA 80.314
   Torrhalt SS 028113
   Totalt kol, TC SS028199
   Totalt oorganiskt kol, TIC SS028199
   Totalt organiskt kol, TOC SS028199, EN1484
   Uronsyror KA 10.203
  • Svartlut
   Askhalt
   DMS, MM, DMDS KA 11.204
   Fiberinnehåll SCAN-N 22
   Hydroxid SCAN-N 33
   Karbonat, TIC SCAN-N 32
   Karboxylsyror KA 80.309, / KA12.207
   Klorid KA 11.102
   Kolhydrater, totalhalt KA 11.202
   Lignin KA 11.202
   Metaller
   Ca, Mg, Mn, Al, Si, Fe SCAN-N 38
   Na, K SCAN-N 37
   Ba, Cu, P, Zn mm ICP-OES
   löst Ca KA 11.004
   Oorganiskt/organiskt, kvot
   Oxalsyra, totalhalt SCAN-N 39
   Restalkali SCAN-N 33
   Sulfid SCAN-N 31
   Sulfit, sulfat, tiosulfat SCAN-N 36
   Svavel, totalhalt SCAN-N 35
   Tallolja KA 11.208
   Terpener KA 80.314
   Torrhalt, svartlut SCAN-N 22
  • Tallolja
   Askhalt, 625°C SCAN-T 4
   Oförtvålbara ämnen (neutralämnen, gravimetriskt) SCAN-T 13
   Syratal SCAN-T 11
  • Ved och massa
   Alfa beta gamma cellulosa KA 10.314
   Alkali löslighet S5, S10, S18 ISO 692
   Alkali resistans R5, R10, R18 ISO 692
   Antrakinon KA 10.225
   Askhalt, 525°C ISO 1762
   Extrakthalt, aceton, massa ISO 14453, / SCAN-CM 49
   Extrakthalt, aceton, ved SCAN-CM 49
   Extrakthalt, cyclohexan/aceton SCAN-CM 67
   Extrakthalt, DKM SCAN-C 7
   Extraktivämnen, GC-MS analys KA 10.214
   Extraktivämnen, gruppseparation KA 10.213
   Fenolgrupper, fria KA 10.207
   Fiberladdning SCAN-CM 65
   Fiberväggstjocklek, fördelning Ljusmikroskopi
   Fläckar, prickar och smuts Ljusmikroskopi/ SEM / FTIR
   Foch’s reaktivitetsmetod KA 10.224
   Hexanal KA10.230
   Kappatal ISO 302
   Karbonyländgrupper SCAN-C 22
   Kisel, totalhalt KA 10.107
   Klorid, totalhalt SCAN-CM 51
   Klorid ISO 9197
   Kolhydrater SCAN-CM 71
   Komplexbildare, EDTA, DTPA, NTA KA 10.220
   Konduktivitet, vattenextrakt ISO 6587
   Lignin, Klason och syralösligt Tappi T222
   Metaller
   Ca, Cu, Fe, Mg, Mn SCAN-CM 38
   K, Na SCAN-CM 63
   Cd, Pb SCAN-CM 54
   Al, Ba, Co, Cr, P, Si, Zn mm ICP-OES
   Molekylviktsfördelning, massa KA 10.312
   Organiskt klor SCAN-CM 52
   Oxalsyra, totalhalt SCAN-N 39
   pH, vattenextrakt ISO 29681
   Sulfat ISO 9198
   Svavel, totalhalt SCAN-CM 57
   Syraolöslig aska ISO 776
   Vedslag, fiberanalys ISO 9184
   Tvättförlust SCAN-C 30
   Uronsyror KA 10.203
   Uttvättbar COD, blöt massa SCAN-C 45
   Uttvättbar COD, torr massa SCAN-CM 44
   Uttvättbar TOC, blöt massa SCAN-C 45
   UTtvättbar TOC, torr massa SCAN-CM 44
   Viskositet ISO 5351
   Z-potential
  • Vit- och grönlut
   Alkalihalt, totalt, aktivt och effektivt alkali SCAN-N 30
   Kalium och natrium SCAN-N 29
   Karbonat SCAN-N 32
   Klorid SCAN-N 4
   Metaller, Si, Al, Ca, Mg mm ICP-OES
   Sulfat SCAN-N 6
   Sulfid SCAN-N 31
   Sulfit KA 11.109
   Svavel, totalhalt SCAN-N 5
 • Fysikaliska Analyser
  • Massa  Ladda ner som PDF
   • Malning
    Escher-wyss konisk kvarn FA 10.002
    PFI-kvarn ISO 5264-2
   • Massaegenskaper
    Malgrad SR°/Freeness CSF ISO 5267-1, -2
    Avvattningsförmåga, DDA FA 10.302
    Vattenretentionsvärde, WRV ISO 23714
   • Preparering av massa
    Massakoncentration ISO 4119
    Standardvatten ISO 11487/SCAN-CM 68:05
    Torrhaltsbestämning ISO 638
    Uppslagning ISO 5263-1, -2, -3
   • Laboratoriearkning
    Konventionell arkform ISO 5269-1
    Rapid Köthen ISO 5269-2, -3
   • Egenskaper på arkad massa
    Ytvikt ISO 536
    Tjocklek, bulk och densitet ISO 534
    Dragstyrkeegenskaper ISO 1924-2, -3
    Ljushet ISO 2470-1, -2
    Ljusspridningskoefficient, s ISO 9416
    Ljusabsorptionskoefficient, k ISO 9416
    Luftpermeans/porositet, Bendtsen ISO 5636-3
    Luftresistans, Gurley ISO 5636-5
    Sprängstyrka ISO 2758
    Rivstyrka ISO 1974
   • Optiska egenskaper
    Ljushet ISO 2470-1, -2
    Vithet CIE ISO 11475/ISO 11476
    Vithet Berger ISO 11475/ISO 11476
    Vithet ASTM E313 ISO 11475/ISO 11476
    Arkning för massaljushet ISO 3688
    Tillverkning av ark för massaljushet SCAN-CM 11
    Åldring 80°C, 80% Rh, 16h FA 11.202a
    Åldring 120° C, 16h FA 11.202b
   • Fibrer och Finmaterial
    Bauer McNett, fiberfraktionering SCAN CM 6:05
    BrittJar, finesandel SCAN CM 66:05
    Somerville, spethalt T 275
    Fiberdimensioner
    Fiberlängd FA 10.400
    Fiberbredd FA 10.400
    Fiberform, curl FA 10.400
    Finmaterial FA 10.400
    Fibervikt,coarsness FA 10.401
    Spethalt FA 10.402
    Fiberlängdsfördelning FA 10.403
    Kinks FA 10.400
    Bilde, fibrer och spet FA 10.404
   • Renhet
    Smuts och spet ISO 5350-1, -2, -3
    Bedömning av smuts och spet i arktorkad massa m genomlysning ISO 5350-2
    Smuts i massa T 213
    Stenceller FA 11.302
   • Beständighet
    Accelererande värmeåldring 105°C/100°C ISO 5630-1/-5
    Accelererande åldring 80°C 65% fukt ISO 5630-3
    Accelererande värmeåldring 120°C eller 150°C ISO 5630-4
    Accelererande åldring vid exponering för ljus ISO 5630-7
    Ljushetsåldring i Suntestskåp (xenonljus) FA 11.900
   • Papperskemi
    Aska 525°C/900°C ISO 1762/ISO 2144
    Katjonbehov SCAN-W 12
    Retentionsmedelsstudie, Britt Jar FA 16.912
    Retentionsmedelsstudie, DDA FA 16.913
    Turbiditet FA 16.914
    Z-potential FA 16.915
  • Papper  Ladda ner som PDF
   • Allmänt
    Aska ISO 1762, 2144
    Konditionering av ark ISO 187
    Fukthalt ISO 287
    Ytvikt ISO 536
    Tjocklek, bulk och densitet ISO 534
    Luftpermeans, Bendtsen ISO 5636-3
    Luftpermeans, Sheffield T 547
    Luftresistans,Gurley ISO 5636-5
   • Styrkeegenskaper
    Dennision vaxtest T 459
    Rivstyrka ISO 1974
    Scott Bond T 569
    Sprängstyrka ISO 2758
    Vikstyrka ISO 5626
    Dragstyrka i Z-led ISO 15754
    Dragstyrka i Z-led SCAN P 80
    Youngs modul i z-led SCAN P 80
   • Optiska egenskaper
    Fluorescens ISO 11475
    Färg ISO 5631-1, -2
    Gulhetsindex ISO 2471
    L*, a*, b* (CIELAB) ISO 5631-1, -2
    Ljusabsorptionskoefficient, k ISO 9416
    Ljusspridningskoefficient, s ISO 9416
    Ljushet ISO 2470-1, -2
    Metamerismindex ISO 5631-1, -2
    Opacitet ISO 2471
    Pappersglans ISO 8254-1, -3
    Tint ISO 11475, 11476
    Vithet ASTM E313 ISO 11475, 11476
    Vithet Berger ISO 11475, 11476
    Vithet CIE ISO 11475, 11476
    Vithet Ganz och Grieser ISO 11475, 11476
    Vithet Index Hunter ISO 5631-1, -2
    Vithet Stensby ISO 5631-1, -2
    Y-värde ISO 2471
   • Ytegenskaper
    Bestrykning/pigment ytbeläggning FA 11.800
    Friktion ISO 15359
    Kalandrering FA 11.803
    Ytråhet, Bendtsen ISO 8791-2, -4
   • Struktur
    Fiberanisotropi i z-led (arksplittning) FA 11.600
    Strukturtjocklek och strukturdensitet SCAN-P88
   • Styvhet och kompressionsegenskaper
    Böjresistans index ISO 2493
   • Uppsugningsförmåga
    Sughöjd, Klemm metod ISO 8787
    Vattenabsorbtionsförmåga, Cobb metod ISO 535
    Vattenånggenomgång floating/papper ISO 2528, 9932
   • Våtstyrkeegenskaper
    Dragstyrka våt SCAN P 20
    Dragstyrka efter vätning ISO 3781
    Initial våtstyrkeindex SCAN CM 31
    Initial våtstyrka SCAN CM 69
   • Formation
    Betaradiogram <100 gsm FA 11.700
    Fukteffekter, klimatkammare FA 12.007
    Krympning av inspända ark SCAN CM 70
   • Beständighet
    Acc. åldring ISO 5630-1, -3, -4, -7
    Accelererande åldring 80°C 65% fukt ISO 5630-3
    Accelererande värmeåldring 120°C eller 150°C ISO 5630-4
    Åldersbeständighet, dok. papper ISO 9706
    Åldersbeständighet, arkivpapper ISO 11108
    Ljushetsåldring, xenonljus FA 11.900
    Klassificering med livslängden DIN 6738
    Stabilitet- grafiska applikationer ISO 20494
  • Kartong  Ladda ner som PDF
   • Allmänt
    Aska ISO 1762/2144
    Fukthalt ISO 287
    Konditionering av ark ISO 187
    Tjocklek, bulk och densitet ISO 534
    Ytvikt ISO 536
    Luftpermeans, Bendtsen ISO 5636-3
    Luftpermeans, Sheffield T 547
    Luftresistans,Gurley ISO 5636-5
   • Styrkeegenskaper
    Brottseghet SCAN P 77
    Dennison waxtest T 459
    Dragstyrkeegenskaper ISO 1924-2, -3
    Rivstyrka ISO 1974
    Scott Bond T 569
    Sprängstyrka ISO 2759
    Vikstyrka (Köhler-Molin) ISO 5626
    Dragstyrka i Z-led ISO 15754
    Dragstyrka i Z-led Scan P 80
    Youngs modul i z-led SCAN P 80
   • Styvhet- och Kompressionsegenskaper
    Böjresistans ISO 2493
    Kompressionsstyrka, SCT ISO 9895
    Plankrosstyrka, FCT ISO 3035
    Ring crush test, RCT ISO 12192
   • Struktur
    Strukturtjocklek och densitet SCAN P 88
   • Optiska egenskaper
    Fluorescens ISO 11475
    Färg ISO 5631-1,-2
    Gulhetsindex ISO 2471
    L*, a*, b* (CIELAB) ISO 5631-1,-2
    Ljushet ISO 2470-1,-2
    Ljusspridningskoefficient, s ISO 9416
    Ljusabsorptionskoefficient, k ISO 9416
    Metamerismindex ISO 5631-1,-2
    Opacitet ISO 2471
    Pappersglans ISO 8254-1,-3
    Tint ISO 11475/11476
    Vithet ASTM E313 ISO 11475/11476
    Vithet Berger ISO 11475/11476
    Vithet CIE ISO 11475/11476
    Vithet Ganz och Grieser ISO 11475/11476
    Vithet Index Hunter ISO 5631-1,-2
    Vithet Stensby ISO 5631-1,-2
    Y-värde ISO 2471
   • Formation
    Betaradiogram <100 gsm FA 11.700
   • Fukteffekter
    Hygroexpansion ISO 8226-1,-2
    Fukteffekter, klimatkammare FA 12.007
    Krympning av inspända ark SCAN CM 70
   • Uppsugningsförmåga
    Sughöjd, Klemm metod ISO 8787
    Vattenabsorption, Cobb metod ISO 535
    Vattenånggenomgång ISO 2528, 9932
   • Våtstyrkeegenskaper
    Dragstyrka våt SCAN P 20
    Dragstyrka efter vätning ISO 3781
    Initial våtstyrkeindex SCAN CM 31
    Initial våtstyrka vid olika torrhalter SCAN CM 69
   • Ytegenskaper
    Bestryckning/pigment ytbelägning FA 11.800
    Friktion ISO 15359
    Kalandrering FA 11.803
    Ytråhet, Bendtsen/PPS ISO 8791-2,-4
   • Beständighet
    Acc. åldring ISO 5630-1, -3, -4, -7
    Åldersbeständighet, dok. papper ISO 9706
    Åldersbeständighet, arkivpapper ISO 11108
    Ljushetsåldring, xenonljus FA 11.900
    Klassificering med livslängden DIN 6738
    Stabilitet, grafiska applikationer ISO 20494
   • Mikrobiologi
    Totalt antal kolonier SCAN C 60/ P 81
    Antal ytkolonier SCAN C 61/ P 82
  • Mjukpapper  Ladda ner som PDF
  • Textil/Viskos  Ladda ner som PDF
   • Allmänt
    Aska ISO 1762, 2144
    Konditionering av prover ISO 139
   • Styrkeegenskaper
    Fiberstyrka ISO 5079
   • Optiska egenskaper
    Färg ISO 5631-1, -2
    Ljushet ISO 11475, 11476
    L*, a*, b* (CIELAB) ISO 5631-1, -2
    Gulhetsindex ASTM E313 ISO 2471
    Metamerism-Index ISO 5631-1, -2
    Ljusspridningskoefficient, s ISO 9416
    Ljusabsorptionskoefficient, k ISO 9416
    Opacitet ISO 2471
    Tint ISO 11475, 11476
    Vithet ASTM E313 ISO 11475, 11476
    Vithet Berger ISO 11475, 11476
    Vithet CIE ISO 11475, 11476
    Vithet Index Hunter ISO 5631-1, -2
    Vithet Stensby ISO 5631-1, -2
    Y-värde ISO 2471
   • Acc. åldring ISO 5630-1, -3, -4, -7
    Ljushetsåldring, xenonljus FA 11.900
    Gråskala,förändringar i färg ISO 105 A02
    Gråskala, färgning ISO 105 A03
    (L*, a*, b*) color space (CIELAB) ISO 5631-1, -2
    Metamerismindex ISO 5631-1, -2
 • Grafiska Analyser  Ladda ner som PDF
  • Grafisk Analyslista
   Formstabilitet GA 10.003
   Kontaktvinkel T 558
   L*, a*, b*-värden, färgvolym GA 10.008
   Oljeabsorptions, Cobb Unger SCAN-P 37:77
   Pappersglans ISO 8254-1/-3
   Värmeblåsbildning GA 10.016
   Vätbarhet, EMTEC GA 10.014
   Vätskepenetration, EMTEC GA 10.014
   Ytenergi GA 10.002
  • Beständighet
   Acc. åldring 105°C/100°C ISO 5630-1/-5
   Acc. åldring 80°C 65% Rh ISO 5630-3
   Acc. åldring 120°C/150°C ISO 5630-4
   Acc. åldring vid exponering för ljus ISO 5630-7
   Åldersbeständighet, arkivpapper ISO 11108
   Åldersbeständighet, dokumentpapper ISO 9706
   Ljushetsåldring, xenonljus FA 11.900
   Klassificering med livslängd DIN 6738
   Gråskala, förändring i färg ISO 105 A02
   Gråskala, bedömnig av färgning ISO 105 A03
   (L*, a*, b*) color space (CIELAB) ISO 5631-1/-2
   Metamerismindex ISO 5631-1/-2
 • Ved- och flisanalyser  Ladda ner som PDF
  • Ved- och flisanalyser
   Barkhalt SCAN-CM 42:06
   Bulkdensitet SCAN-CM 46:92
   Framställning av tabletter för mätning av ISO-ljushet SCAN-CM 59:01
   Längd och längdfördelning, bredd och breddfördelning SCAN-CM 48:01
   Provtagning av fiberlängd och fibervikt PT 13.005
   Storleksfördelning SCAN-CM 40:01
   Tjocklek och tjockleksfördelning SCAN-CM 47:92
   Torrhalt SCAN-CM 39:94
   Torr-rådensitet SCAN-CM 43:95
   Vedhalt i barkfraktionen SCAN-CM 53:94