Skummaterial

Testbädd för hållbara skummaterial

RISE Testbädd för Hållbara Skummaterial är inriktad på forskning och teknikutveckling kring lågdensitetsmaterial baserade på bioråvaror, restströmmar och återvunna material. Här har vi samlat olika kompetenser samt infrastruktur för uppskalning, förbehandling och analyser. Piloten ingår i Bioeconomy Arena.

Testa och utvärdera processer och material hos RISE

Vi presenterar nu vår nya testbäddsmiljö, en plats där idéer och material kan utvecklas från laboratoriebänkens kreativa kaos till en komplett produktionsprocess för hållbara skummaterial. Användningsområden för denna materialtyp är exempelvis förpackningar, isolering av byggnader, filtermaterial och lättviktskärnor i sandwichkonstruktioner.

Tillsammans med våra experter kan du utforska möjligheterna med hållbara och miljövänliga alternativ till dagens fossilbaserade material. Vår erfarenhet och kompetens gör att vi effektivt kan screena potentiella kandidatmaterial och formulera lämpliga recept för önskade materialegenskaper.

Höjdpunkter:

  • Utforska nya råvaror. Tidigare projekt har visat på möjligheterna med allt från skogsbaserade fibrer till återvunna textilfibrer. Utrymmet för innovation är obegränsat, och vi stödjer dig oavsett vilken råvara du vill utforska.
  • Flexibel Tillverkningsplattform: RISE erbjuder inte bara en plats för utveckling av tillverkningsprocessen utan också möjligheten att producera tillräckligt stora materialvolymer för relevanta produktutvärderingar. Vi hjälper dig utveckla dina idéer – och vi förverkligar dem i stor skala tillsammans med dig.
  • Mångsidiga Funktioner: Testbädd Hållbara Skummaterial är inte bara en enhet; den är en integrerad produktionsmiljö. Från förbehandling av råvara, analyser och utvärdering till kontinuerlig tillverkning av skum – vi täcker alla steg i skapandet av det perfekta hållbara materialet.

Genom Bioeconomy Arena har RISE investerat i en framåtblickande miljö som erbjuder många möjligheter. Tillsammans möter vi utmaningen med att skapa en grönare framtid genom innovation och utveckling.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer!

Sara Wallsten, 072-226 34 38

Läs mer på ri.se

  • Kontakt

    Sara Wallsten