Avik De

Avik De

Avik De är forsknings- och utvecklingsingenjör på MoRe research. Han arbetar med utvecklingen av gröna isoleringsmaterial för byggnader. Som en del av sitt projekt arbetar han för närvarande vid Luleå tekniska universitet som gästforskare. Hans projekt är ett industriprojekt WISE (Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability) finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Avik arbetar med Farid Akhtar från Luleå tekniska universitet och Sara Wallstén från MoRe som hans handledare.

Han har många års forskningserfarenhet inom området organisk-oorganiska hybridmaterial & porösa material för olika applikationer. Han har även erfarenhet av kristallografi, elektrokemi och andra analytiska tekniker. Han avslutade sin doktorsexamen i kemiska vetenskaper från Indian Association for the Cultivation of Science (IACS), Kolkata, Indien. Innan han började på MoRe research arbetade han som postdoktor hos André Ohlin vid Umeå universitet, Sverige. Hans hobbyer inkluderar resor, fotografering och matlagning.

Forskningsprojektet föreslår nya biobaserade och cirkulära oorganiska-organiska hybridmaterial för att bearbeta värmeisolering av olika former lämpliga för nya och gamla byggnader.

Projektet syftar till att förbättra energieffektiviteten samtidigt som det ersätter fossilbaserade och farliga material i byggsektorn. I Sverige står byggsektorn för merparten av energiförbrukningen och majoriteten av utsläppen av växthusgaser. De konventionella material som vi mest använder för byggnadsisolering är baserade på fossilbaserade föreningar. Vi måste ersätta dem med grönare alternativ.

Under 60- och 70-talet byggdes under Miljonprogrammet mer än en miljon byggnader under 10 år. Dessa byggnader gjordes mycket snabbt och har dålig isolering. Vårt mål är också att bygga om dessa gamla byggnader med effektiva och återvinningsbara isoleringsmaterial, som vi kommer att utveckla under detta projekt till en låg kostnad.

Detta projekt är ett industriprojekt från WISE (Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability) finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Detta projekt genomförs tillsammans med Luleå tekniska universitet.

Publikationer av Avik De

LinkedIn

 

  • PhD Avik De